เปิดวิธีลงทะเบียนรับเงิน เที่ยวปันสุข ผ่านแอปฯเป๋าตัง

0

ททท.เผยแล้ววิธีลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเที่ยวปันสุข ทั้ง 3 แพ็กเกจ โดยวิธีการลงทะเบียนต้องผ่านทางด้านของ เอปฯเป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย

ถือว่ากำลังเป็นที่จับตามมองอย่างมากของประชาชนชาวไทย หลังจากที่รัฐบาลได้ทำการเคาะมาตรการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โดยการคิดแพ็กเกจเที่ยวปันสุข 3 รูปแบบขึ้นมา โดยแต่ละแพ็กเกจนั้นมีความแตกต่างกัน โดยมาตรการเที่ยวปันสุขนี้ จะเริ่มตั้งแต่ เดือน ก.ค.-ต.ค.63 นี้

ซึ่งทั้ง 3 แพ็กเกจจะประกอบไปด้วย

1. แพ็กเกจ “กำลังใจ”

สำหรับแพ็กเกจนี้สำหรับการตอบแทนความเสียสละของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล

เงื่อนไข

– สามารถเที่ยวฟรี ผ่านบริษัทนำเที่ยว ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
– สนับสนุนค่าใช้จ่าย 2,000 บาทต่อคน

2. แพ็กเกจ “เราไปเที่ยวกัน”

สำหรับประชาชนทั่วๆไป รัฐบาลช่วยจ่ายค่าห้องพัก 40% รวมถึงสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว จำนวน 600 บาทต่อคืน

เงื่อนไข

– เป็นประชาชนชาวไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
– ต้องไปจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดจองตนเองในทะเบียนบ้าน

3. แพ็กเกจ “เที่ยวปันสุข”

สำหรับประชาชนทั่วๆไป รัฐช่วยจ่ายค่าเดินทาง 40% โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ สายการบินในประเทศไทย รถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และรถเช่า หรือจ่าย 2,500 บาท ในการซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับ

เงื่อนไข

– เป็นประชาชนชาวไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

โดยผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องมีแอพฯ “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นของธนาคารกรุงไทย ในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ และรัฐบาลจะโอนสิทธิเข้าในแอพฯ “เป๋าตัง” เท่านั้น