กรมป่าไม้ แจกฟรีต้นกล้าไม้พะยูง และอีก 10 สายพันธุ์ ไปปลูกที่บ้านแบบถูกกฎหมาย

0

กรมป่าไม้ แจกฟรีต้นกล้าไม้พันธุ์ดี 11 สายพันธุ์ ที่มีราคาสูง และผิดกฎหมายหากครอบครองโดยไม่ขออนุญาตจำนวนมาก กว่า 79.9 ล้านกล้า โดยสามารถยื่นขอได้ทั่วประเทศฟรี

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากกรมป่าไม้ ว่าได้มีการแจกฟรีต้นกล้าไม้พันธุ์ดี หายาก และมีราคาสูงทั่วประเทศ อีกทั้งยังให้สิทธิครอบครองตามกฎหมายอีกด้วย

โดยทางด้านต้นกล้า ที่ทางด้านของ กรมป่าไม้ จะทำการแจกนั้นมี 11 สายพันธุ์ ดังต่อไปนี้

– ไม้สัก
– พะยูง
– มะค่าโมง
– ประดู่
– ยางนา
– มะฮอกกานี
– ตะเคียน
– ทอง
– แดง
– กระถินลูกผสม
– กฤษณา

โดยสามารถนำไปปลูกได้ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน วัด และที่มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป รวมถึงได้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย

หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร 02-561-4292 ถึง 3 ต่อ 5551 โดยสามารถขอรับได้ทั่วประเทศ