เชียงใหม่พร้อมแล้ว!นิพนธ์เปิดเมืองปลอดภัย ลุยท่องเที่ยว ย้ำการ์ดต้องไม่ตก

0

จากที่วันนี้(18 มิ.ย.63) นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ​เป็นประธานเปิดงาน “เปิด​เมือง​เชียงใหม่​  เมือง​ท่องเที่ยว​ปลอดภัย” โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รวมทั้งนายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานดำเนินงานฯ พร้อมด้วย ภาคเอกชน นักธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับ โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า ” วันนี้ตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเอก เมืองหลักของภาคเหนือ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างมาก

ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ การจ้างงาน ประกอบอาชีพต่างๆ ต้องหยุดชะงักลง เกิดปัญหาการขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัวของพี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายให้แก่ภาคเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 800 ปี ย่อมได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์โควิดฯ เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้หลังจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เริ่มคลี่คลายไปแล้ว ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ นำโดยผู้ว่าฯเชียงใหม่ ภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ร่วมกันแสดงจุดยืนถึงความพร้อม

สำหรับการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดได้ผ่านพ้นไป ทั้ง ในเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว การจัดทำโปรโมชั่นเพื่อการท่องเที่ยวต่างๆ และความเป็นอยู่ในภาพรวมของพี่น้องประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการดูแลประชาชน ดูแลบ้านเมืองให้มีความปกติสุข แต่สิ่งสำคัญสำหรับการเปิดเมืองเชียงใหม่ปลอดภัย สนับสนุนการท่องเที่ยวนั้น

“เราทุกฝ่ายต้องตระหนักถึง มาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม Social distancing การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องเข้มงวด และนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดฯระลอกใหม่ ซึ่งเมื่อเราทำได้เช่นนี้อย่างจริงจังแล้ว ความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการท่องเที่ยวก็จะกลับมา ทำให้ภาคเศรษฐกิจ การจ้างงาน รายได้ต่างๆก็จะกลับมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้” นายนิพนธ์ กล่าว