ประเทศไทย ติด 1 ใน 4 ประเทศความเสี่ยงต่ำ ที่ไต้หวันยอมรับ

0

หลายๆประเทศเริ่มเปิดรับชาวต่างชาติให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่ที่น่าดีใจคือ ประเทศไทย มักติดอยู่ในกลุ่มแรกการเปิดรับอยู่เสมอ

ในวันที่ 18 มิ.ย.63 ทางด้านของ สำนักข่าวรอยเตอร์ ได้มีรายงานถึง ไต้หวันได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมพรมแดน ซึ่งได้เปิดอนุญาตให้นักธุรกิจในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเดินทางเข้าไต้หวันได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.63 เป็นต้นไป

โดยทางด้านของ ศูนย์บัญชาการโรคติดต่อกลางของไต้หวัน ได้ประกาศอนุญาตให้ประชาชนใจภาคธุรกิจประเทศเสี่ยงต่ำสามารถเดินทางเข้าได้ โดยไต้หวันได้เปิดให้ 4 ประเทศในขณะนี้ คือ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เวียดนาม และ ไทย

ซึ่งมาตรการในการเข้าประเทศนั้นต้องผ่านการตรวจพิสูจน์ว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทางเข้าไต้หวัน 3 วัน และต้องมีเอกสารยืนยันว่าจะมาทำอะไรที่บริษัทไหนในไต้หวัน และเมื่อเข้ามาที่ไต้หวันแล้วต้องทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หรือน้อยกว่านั้น

นอกจากประเทศไต้หวันแล้วที่เปิดรับประเทศไทย ยังมีประเทศญี่ปุ่นก็ได้เปิดรับประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัย ประความเป็นประเทศเสี่ยงต่ำได้อย่างชัดเจน ขัดกับผลโพลที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยอยู่กลุ่มเดียวกับบราซิลอย่างสิ้นเชิง