สถานทูตฯฝากคำมั่นอยู่ที่ใดก็จะช่วย หลังพาแรงงานไทยกว่า 40 รายในอุซเบกิสถานกลับบ้าน

0

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก รายงานว่า แรงงานไทย ในอุซเบกิสถาน จำนวน 37 คน ที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานตกทุกข์ ถูกนายจ้างทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัยและปัจจัยดำรงชีพ

เคสนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องเจรจากับหน่วยงานหลายฝ่าย ทั้งของไทยและอุซเบกิสถาน กอปรกับประเทศอุซเบกิสถานปิดพรมแดนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศไทย

จึงใช้เวลาเป็นเดือนกว่าการเจรจากับทางการอุซเบกิสถานจะประสบผลจนกระทั่งได้ดำเนินการส่งแรงงานไทยกลับประเทศประสบผลสำเร็จในวันนี้

สถานทูตฯ ขอขอบคุณสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในกรุงทาชเคนต์ กระทรวงการต่างประเทศอุซเบกิสถาน และสายการบิน Uzbekistan Airlines ที่อำนวยความสะดวกจนภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอให้แรงงานไทย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่เมืองใดประเทศใด มีความอดทนและมั่นใจว่า สถานทูตฯ จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือท่าน ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

อย่างไรก็ดี สถานทูตฯ ขอเตือนด้วยความหวังดีอีกครั้งว่า ขอให้พี่น้องชาวไทยติดต่อหางานในต่างประเทศกับกรมแรงงานเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ประสบปัญหาในการเดินทางมาทำงานในต่างประเทศ และจะช่วยให้การส่งความช่วยเหลือถึงท่านในยามวิกฤติเป็นไปได้ง่ายขึ้น

Posted by สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก on Tuesday, June 16, 2020

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก