คณะสงฆ์มุกดาหารไล่ “พระเดือนชัย” พ้นจังหวัด หลังออกสื่ออ้างคุยวิญญาณน้องชมพู่ได้

0

จากกรณีคดีน้องชมพู่ วัย 3 ขวบที่หายตัวไปและเสียชีวิตในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ซึ่งหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทในหน้าข่าวคือ พระเดือนชัย ธมมวิจโย ที่แสดงตัวว่าสามารถสื่อสารกับน้องชมพู่ได้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุด คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร (ธรรมยุต) มีคำสั่งให้พระเดือนชัย ธมมวิจโย หรือ หลวงปู่เดือนชัย สังกัดวัปป่าศรัทธาธรรม (ถ้ำหีบ) ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ที่ได้พำนักอยู่ที่ ที่พักสงฆ์ถ้ำจารย์ครูภูหินด่าง อ.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ออกจากพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารทันที

ด้วยข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่สมณเพศ แสดงตนสื่อทางวิญญาณ โฆษณาตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ ผิดพระธรรมวินัย และกฎระเบียบคำสั่งของมหาเถรสมาคม เจ้าคณะในท้องที่ได้เตือนแล้วแต่ไม่เป็นผล

คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร (ธรรมยุต) ที่ 6/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน เรื่อง ให้พระเดือนชัย ธมมวิจโย ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ด้วยพระเตือนชัย ฉายา ธมมวิจโย สังกัดวัดป่าศรัทธาธรรม (ถ้ำหีบ) ต.ถ้ำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกตาหาร ได้เข้าไปพำนักอาศัอยู่ที่ ที่พักสงฆ์ถ้ำจารย์ครูภูหินต่าง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร มีความประพฤติไม่ควรแก่สมณเพศ หาความละอายไม่ได้ แสดงตนสื่อทางวิญญาณ และมีเจตนา จะโฆษณาตนเองออกในสื่อต่าง ๆ ผิดหลักพระธรรมวินัย และกฎระเบียบคำสั่ง และประกาศมหาเถรสมาคม ทางเจ้าคณะปกครองในท้องที่ได้เข้าไปแจ้ง และตักตือนพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เป็นผล และยังแสดงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม อานอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัตมุกดาหาร เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ วัตศรีมงคลเหนือ จึงให้ พระเดือนชัย ฉายา ธมมวิจโย สังกัด ปาศรัทธาธรรม (ถ้ำหีบ) ต. คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

อย่างไรก็ตาม สำหรับ พระเดือนชัย เริ่มเป็นที่รู้จักของสาธารณชน หลังจากการออกมาช่วยเหลือคดี “น้องชมพู่” ที่เสียชีวิตปริศนา และในครั้งนั้นหลวงปู่เดือนชัยได้เขียนเลขปริศนาธรรม มีผู้นำไปตีเป็นเลขเด็ดถูกหวยกันเป็นจำนวนมากด้วย