กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเอกชนลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 ลดภาระผู้ปกครอง สูงสุด 80% รับเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

0
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, Lot 5 Back to school,บุกทุกโรงเรียน,ลดราคาสูงสุดถึง 80%,โควิด-19,โควิด19,

กระทรวงพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 Back to School บุกทุกโรงเรียน ช่วยนักเรียนกว่า 10.7 ล้านคน ลดภาระผู้ปกครองได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

วันนี้ ( 17 มิ.ย.63) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลั่นระฆังเปิดโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 5 Back to school บุกทุกโรงเรียน ช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศรองรับการเปิดภาคเรียน สำหรับสินค้าที่มาร่วมลดราคา จะประกอบด้วย 6 หมวดสำคัญ ทั้งหมด 1,605 รายการ ตั้งแต่นักเรียนชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถมและถึงชั้นมัธยมปลาย โดยลดราคาสูงสุดถึง 80% ซึ่งเริ่มลดราคาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมที่จะมาถึง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สินค้าที่มาร่วมลดราคา 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

  1. ชุดนักเรียน มีสินค้าเข้าร่วม 883 รายการ ลดสูงสุด 66% ประกอบด้วย เสื้ออนุบาล ประถม มัธยม กางเกงอนุบาล กระโปรงนักเรียน ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ผ้าพันคอ-เครื่องหมายลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี
  2. รองเท้าถุงเท้า มีสินค้าเข้าร่วม 79 รายการ ลดสูงสุด 80% ประกอบด้วย รองเท้าหนัง(ชาย, หญิง) รองเท้ากีฬา(ชาย, หญิง) รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้าลูกเสือ
  3. กระเป๋า มีสินค้าเข้าร่วม 59 รายการ ลดสูงสุดลด 50% ประกอบด้วย กระเป๋านักเรียน กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าดินสอ กระเป๋าเป้ล้อลาก
  4. ตำราเรียน-หนังสือ มีสินค้าเข้าร่วม รายการ 397 ลดสูงสุด 70% ประกอบด้วย แบบเรียนอนุบาล/ประถม/มัธยม นิทานไทย พื้นฐานการอ่านภาษาไทย หนังสืออ่านนอกเวลานวนิยายสำหรับเด็ก
  5. เครื่องเขียน มีสินค้าเข้าร่วม 160 รายการ ลดสูงสุดลด 50% ประกอบด้วย ดินสอสี ปากกาเคมี ปากกาลูกลื่น วงเวียนปากกาลบคำผิด ดินสอ ดินสอกด ยางลบ ชุดระบายสี ไม้บรรทัด ปากกาเน้นข้อความ
  6. สื่อการเรียน-การสอน มีสินค้าเข้าร่วม 27 รายการ ลดสูงสุด 70% ประกอบด้วย ไม้พลอง กระบี่กระบอง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับพัฒนาเด็กระดับก่อนประถมศึกษา อุปกรณ์กีฬา ชุดเกมการศึกษา ชุดตัวต่อเสริมทักษะ
พาณิชย์ร่วมเอกชนลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 ลดภาระผู้ปกครองได้ สูงสุด 80%

สำหรับผู้ผลิตที่เข้าร่วมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot ที่ 5 ประกอบด้วย ตราศึกษาภัณฑ์, ตราน้อมจิตต์, ตราสมอ, ตราสมใจนึก, ตราบาจา, ตรานันยาง และตราแพน/พีเอส จูเนียร์ ส่วนผู้จำหน่ายซึ่งเป็นห้างค้าปลีก-ส่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้นมีด้วยกัน 13 ห้างที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด, บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท สหลอว์สัน จำกัด, ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส์ และบริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

ทั้งนี้ โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot ที่ 5 คาดว่าจะสามารถช่วยนักเรียนได้ไม่น้อยกว่า 10.7 ล้านคนที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทตลอดโครงการ ขอบคุณห้างค้าส่ง ค้าแปลีก ห้างโมเดิร์นเทรดและผู้ผลิตทั้งเจ็ดบริษัทที่เข้าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

Posted by สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ on Wednesday, June 17, 2020

ข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์