ฝ่ายค้านล็อกเป้า3ป.!!! (กล่าว)หาทุจริต??? เขย่าศูนย์อำนาจหรือแค่ปาหี่ต่อรอง?!?

0

(1) พลิกโผหรือไม่ กับผู้ที่ถูกซักฟอกจากเดิมทีชื่อของพี่ใหญ่แห่ง3ป.หลุดออกไปโดยร.ต.อ.เฉลิม อธิบายชัดว่าทำไมถึงไม่มีชื่อบิ๊กป้อม ขณะมีบางเสียงของเพื่อไทยคัดง้าง จนในที่สุดมติพรรคร่วมฝ่ายค้านออกมากลับมีชื่อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ???

(2) 31 ม.ค.63 สมพงษ์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ยื่นหนังสือถึงชวน หลีกภัย เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

(3) โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ายญัตติไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาฯขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 151

(4) ตามรายนาม ดังต่อไปนี้ 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

4.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 5. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 6. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(5) โดยมีพฤติการณ์และเรื่องที่จะอภิปราย สำหรับ พลเอก ประยุทธ์ ข้อกล่าวหาหลัก เป็นผู้ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

(6) มีการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธมนูญหรือกฎหมายฝฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

(7) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้อง มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ

(8) วิษณุ เครืองาม บังคับใช้และตีความกฎหมายโดยไม่ยึดหลักการและบรรทัดฐานที่ถูกต้องจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของอภินิหาร ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

(9) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรมมีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ฉ้อฉล ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

(10) ดอน ปรมัตถ์วินัย บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติการณีใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ก้าวก่ายแทรกแซคารปฏิบัติหน้าที่ประจำของข้าราชการเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

(11) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทำตัวเป็นผู้มีอิทธิผลปกป้องพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ

(12) ตั้งข้อสังเกตจะเห็นว่า การยื่นซักฟอกของฝ่ายค้าน มีนัยยะทางการเมืองที่น่าสนใจอย่างน้อย2-3ประการ หนึ่งคือ ล็อกเป้าพี่น้อง3ป.มาครบ บิ๊กตู่ประยุทธ์-บิ๊กป้อมประวิตร-บิ๊กป๊อกอนุพงษ์

(13) สองคือ รายชื่อพุ่งไปที่พรรคเดียว คือพลังประชารัฐ ไม่มีรัฐมนตรีของพรรคร่วม และประการที่สาม ฟันธงได้เลยว่า งานนี้หวังขย่มนายกฯมุ่งตีศูนย์อำนาจ อันมีพี่ใหญ่และพี่รองของน้องตู่อยู่ด้วย???

(14) และหากดูในเนื้อความที่นำมาอ้างถึงเหตุผล อย่างน้อยที่เห็นชัดๆคือ การพุ่งไปที่ประเด็นทุจริต ซึ่งนี่บอกเลยว่า คือไม้เด็ดจริงๆในการหวังผลต่อรัฐบาล เพราะเรื่องโกง คอรัปชั่น เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ และให้น้ำหนักเป็นอย่างมาก เพียงอยู่ที่ข้อมูลและหลักฐานของฝ่ายค้าน

(15) ฝ่ายค้านจะงัดหลักฐานที่เพียงพอฟังดูน่าเชื่อถือขนาดไหน ต้องรอดูในวันอภิปราย เพราะเนื้อหาที่จะนำมาพูดย่อมสำคัญและชี้วัดได้ว่า เอาจริงหรือปาหี่???

(16) ก่อนหน้านี้กระแสเรื่องพลิกขั้วจับมือตั้งรัฐบาลมาแรง และต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นที่มาว่า ทำไมชื่อบิ๊กป้อมหลุดออกไป แม้ล่าสุดนี้จะกลับมา แต่ก็ต้องดูเพราะฝ่ายค้านระบุในข้อกล่าวหาเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องทุจริตด้วย

(17) การจะบอกว่าปาหี่หรือเอาจริง ย้ำว่าต้องดูเนื้อหาในการอภิปราย เพราะเมื่อฝ่ายค้านตั้งข้อหาถึงเรื่องทุจริตย่อมต้องข้อมูลที่มัดแน่นพอสมควร แต่ก็ทำเพียงกล่าวหาเลื่อนลอยไร้น้ำหนัก นี่ก็อาจถูกตั้งข้อสงสัยว่าแค่พิธีกรรมปาหี่กันเท่านั้น???

(18) ดังนั้นหากของจริงออกมาไม่สมราคาคุย งานนี้ฝ่ายค้านก็จะถูกตราหน้าว่า แค่เล่นเกมต่อรองอำนาจด้วยผลอะไรสักอย่างที่ทางการเมืองย่อมไม่พ้นคำว่า อำนาจและผลประโยชน์ร่วมกัน???

 

#ปอกเปลือก#ปอกให้เห็นความจริง