เปิดวิธีรับเงิน 2,000 บาท สำหรับทุกคนที่ไม่มีบัตรคนจน-ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000

0

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง

โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ทำการไลฟ์สดตอบปัญหาภายในแฟนเพจ ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือกรณีหากว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และไม่ได้รับเยียวยา 5,000 บาท รวมถึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง จะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาบ้างหรือไม่

ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์ ได้ตอบกรณีดังกล่าวว่า หากเข้าข่ายตามที่กล่าวมาให้รีบติดต่อ อบต. หรือ พม.จังหวัดของตนเอง ซึ่งหน่วยงานจะมีเงินช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในมาตรการใดเลย รายละ 2,000 บาท

จากที่มีการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นความจริง โดยจะเรียกว่า “เงินสงเคราะห์ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19” โดยจะมอบให้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการใด ๆ เลย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจากปัญหาในสังคม

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่จะขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ทุกจังหวัด) หรือแจ้งมาที่สายด่วนได้ที่ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์