มาตรการช่วย 2,000 บาท สำหรับทุกคน ที่ไม่ได้รับเยียวยา

0

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้เปิดเผยถึงทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม บัตรคนจน ไม่ได้รับเยียวยา 5 พัน และไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง สามารถรับเงิน 2 พันบาทได้

ในวันที่ 17 มิ.ย.63 ทางด้านของ “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์” ได้ทำการไลฟ์ตอบปัญหาภายในแฟนเพจ ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือ กรณี หากว่าไม่มีบัตรคนจน ไม่ได้รับเยียวยา 5 พัน รวมถึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง จะมีสิทธิได้ช่วยเหลือเยียวยาในส่วนไหนบ้างหรือไม่

โดยทางด้าน สำนักประชาสัมพันธ์ ได้ตอบกรณีดังกล่าวว่า หากเข้าข่ายตามที่กล่าวมาให้รีบติดต่อ อบต. หรือ พม.จังหวัดของตนเอง ซึ่งหน่วยงานจะมีเงินช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในมาตรการใดเลย รายละ 2 พันบาท

ซึ่งจากที่มีการตรวจสอบ พบว่า ข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นความจริง โดยจะเรียกว่า “เงินสงเคราะห์ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาสังคมและ COVID-19” โดยจะมอบให้เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการใดๆเลย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจากปัญหาในสังคม

โดยผู้ที่จะขอความช่วยเหลือนั้น สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ทุกจังหวัด) หรือแจ้งมาที่สายด่วนได้ที่ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง