คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว เงินเยียวยา 3,000 บาท แจกกลุ่มเปราะบาง เริ่มโอน มิ.ย.นี้

0
เยียวยากลุ่มเปราะบาง,โควิด-19,โควิด19,เงินเยียวยา 3,000 บาท,แจกเงินเยียวยา,

คณะรัฐมนตรี อนุมัติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แจกเงินเยียวยา จำนวน 3,000 บาท ให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่ม เปราะบาง จำนวน 13 ล้านราย จากทั่วประเทศ

(16 มิ.ย.63) หลังการประชุม ครม. ได้มีการลงมติเห็นชอบในการจ่ายเงิน “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” โดยจะมีระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายนโอนเงิน 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม โอนอีก 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท

กลุ่มเปราะบางก็ประกอบด้วย

  • เด็กแรกเกิด ไปจนถึง 6 ขวบ มีจำนวนทั้งหมด 1.45 ล้านคน
  • ผู้สูงอายุจำนวน 9.66 ล้านคน
  • ผู้พิการจำนวน 2 ล้านคน

หากมีข้อสงสัย สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือ สอบถามได้ที่ call center ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 02-127-7000 และ 02-270-6401 ในวันและเวลาราชการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว! เงินเยียวยา 3,000 บาท แจกกลุ่มเปราะบาง 6.7 ล้านคน (เด็กแรกเกิด-6 ขวบ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ)…

Posted by สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ on Tuesday, June 16, 2020

ข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์