หมอทวีศิลป์โพสต์ภาพเข้าเฝ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ก่อนเสด็จฯประทับรพ.

0

จากที่วันนี้(16มิ.ย.63) เฟซบุ๊ก เรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้โพสต์ข้อความถึงพระกรณียกิจ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ก่อนเสด็จฯประทับรักษาอาการพระประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ทั้งนี้พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้า รับพระราชทานพระดำรัสพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ขณะที่ยังพบอีกว่าเฟซบุ๊ก ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ซึ่งเป็นของคุณหมอ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพแห่งความปลื้มปีตินี้ด้วยว่า

ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น….

อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ได้มี  แถลงการณ์สำนักพระราชวัง  เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ขวา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ขวา ส่วนปลาย

คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกาย มีความเห็นว่า ควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไป คณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 และขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

15 มิถุนายน พุทธศักราช 2563

ที่มา : เฟซบุ๊กเรารักสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน