ผ่อนปรนระยะ 4 นั่งดื่มในร้าน ห้ามเกินเที่ยงคืน

0

ประกาศมาตรการรองรับการผ่อนปรนระยะที่ 4 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สามารถให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ แต่ต้องไม่เกินเวลา 24.00 น.

อย่างที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ในเรื่องของ “การยกเลิกเคอร์ฟิว” ซึ่งได้ระบุชัดเจน ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดว่า

“การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร เฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563”

รวมถึงยังได้มีการวางมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการรองรับมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการต่างๆ ในระยะที่ 4 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย.63

โดยทางด้านของ กทม. ได้ออกกฎในส่วนของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหารทั่วไป ว่าสามารถทำได้แล้ว แต่ห้ามนั่งดื่ม เกิน 24.00 น. รวมถึงห้ามมีการแสดงดนตรีสดเด็ดขาด