แอร์พอร์ตลิงก์ เตรียมขยายขบวนในช่วงเวลาเร่งด่วน เริ่ม 15 มิ.ย.63

0

จากกรณีที่รัฐบาลได้มีมติยกเลิกประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว แต่ยังคงควบคุมการเดินทางเข้าออกนอกประเทศ

โดยควบคุมการเดินทาง ทั้งทางบก,น้ำและอากาศ พร้อมให้ผ่อนล็อกดาวน์ระยะที่ 4 เกี่ยวกับกิจกรรมด้านออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนการ  โดยเริ่มวันแรกคือ 15 มิ.ย.63 นี้

14 มิ.ย.63 นาย สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  เมื่อวันที่ 12 มิ.ย 63 ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบมาตรการคลายล็อกกลุ่มกิจการ และกิจกรรมระยะที่ 4 รวมทั้งยกเลิกการห้ามออกจากเคหสถาน โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย 63 เป็นต้นไป

 

ทางบริษัท แอร์พอร์ตลิงก์  จึงได้เตรียมดำเนินการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 63 ทางบริษัทจะกลับมาให้บริการในเวลาปกติ 05.30 – 24.00 น. อีกครั้ง รวมถึงเพิ่มขบวนรถเสริม ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ – ศุกร์ เป็น 24 เที่ยว/วัน เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้โดยสารได้ หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริมอีก เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทยังคงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเข้มงวด รวมถึงให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิรวมถึงยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน จึงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าและเมื่อขึ้นไปบนขบวนรถกรุณา สร้างระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดการเดินทางด้วย

 

กรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นภายในขบวนจึงจำเป็นต้องจำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลาและภายในขบวนรถไฟฟ้า จึงกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตร ต่อขบวนรถไม่เกิน 520 คน หากขึ้นรถในขบวนดังกล่าวไม่ทันโปรดรอรถในขบวนถัดไป

ทั้งนี้หาก ศบค. มีการปรับเปลี่ยนมาตรการหรือข้อกำหนดในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอนาคต บริษัทก็พร้อมที่จะดำเนินการต่างๆให้สอดคล้อง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้บริการอย่างสูงสุด

 

ขอบคุณ: Airport Rail Link