อนุสรณ์นัดหน้าสภา24มิถุนา เพ้อ!ทวงมรดกคณะราษฏร ที่ได้มอบปท.ไว้ให้ปชช.?

0

จากที่มีกระแสอ้างวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ถูกอุ้มหายในกัมพูชา ต่อมาหมอวรงค์ ตั้งข้อสังเกตให้ประชาชนได้ช่วยติดตามเพราะสงสัยว่า ต้องมีขบวนการสร้างกระแส เพื่อไปเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมวันครบรอบ 24 มิถุนายน 2475 ที่ใกล้นี้?!?

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 เฟซบุ๊กเพจ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ครช. ได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยมีเนื้อหาดังนี้ 24 มิถุนาฯ ทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน เนื่องในวาระ 88 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งหมายให้ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศ

คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ขอเชิญประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจของประเทศทวงถามความคืบหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ในฐานะมรดกทางอุดมการณ์ของคณะราษฎร และคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลให้กับประชาชนว่าจะดำเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา

อีกทั้งในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ครช. ภายใต้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ได้ยื่นยื่นข้อเสนอว่าด้วยหลักเกณฑ์และเเนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ได้แก่

1.สร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ไม่นำเหตุความมั่นคงมาอ้างในการจำกัดเสรีภาพ ให้ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สร้างหลักประกันด้านรัฐสวัสดิการ 2. สร้างกลไกเข้าสู่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชน กำหนดให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. และ ส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด การปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ ต้องไม่เกิดขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวและต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร

3.ให้ตราพระราชบัญญัติการรับฟังความเห็นของประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้ความเห็นของประชาชนมีผลผูกพันในทางกฎหมายและทางการเมืองต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4.ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เรื่องหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยเพียงเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

โดยในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ครช. ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน) เกียกกาย เพื่อแสดงพลังทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงคืนสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน

ขณะที่วันนี้(13มิ.ย.63) นายอนุสรณ์ อุณโณ คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกครช.  ก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่า “หมดเวลาที่จะปล่อยให้ประเทศอยู่ในมือพวกปล้นอำนาจประชาชน ถึงเวลาทวงถาม “รัฐธรรมนูญประชาชน” และความเป็นเจ้าของประเทศที่คณะราษฎรได้มอบไว้ให้กับประชาชน

พบกันวันที่ 24 มิถุนายน นี้ เวลา 10.30 น. ที่หน้ารัฐสภา มาร่วมกันเดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกัน”

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงการประชุมของคณะ กมธ.วิสามัญฯ หลังจากพักการประชุมไปในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า เป็นการพิจารณาต่อในส่วนขององค์กรอิสระ ซึ่งมีกมธ.อภิปรายอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่าองค์กรอิสระมีปัญหาที่กระบวนการสรรหา ซึ่งยึดโยงประชาชนน้อยไป จึงเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่มา

นอกจากนี้มีข้อสรุปว่ากมธ.วิสามัญฯจะขยายเวลาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปอีก 90 วัน แต่พยายามจะทำให้เสร็จก่อนกำหนด ส่วนการรับฟังความเห็นในช่วงนี้คงยังไม่เหมาะสม เพราะยังมีสถานการณ์โควิด-19 แต่มีข้อสังเกตว่าให้กำหนดรูปแบบที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากๆ

ที่มา : เฟซบุ๊กAnusorn Unno