10 ครอบครัวคนหูหนวก ใต้สะพานพระราม 9 ย้ายเข้าบ้านใหม่แล้ว

0

ครอบครัวของ นายคมสันต์ แซ่เซียว อายุ 44 ปี และ นางสาวขวัญฤดี รามแก้ว อายุ 35 ปี อาชีพค้าขายเทียนหอม ทั้งคู่มีรายได้คนละ 12,000 บาท ต่อเดือน โดยได้รับเบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท และได้รับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท

ทั้งนี้ เดิมอาศัยอยู่ใน “ชุมชนคนหูหนวก” บริเวณริมถนนพระราม 9 ได้ตัดสินใจย้ายเข้าไปในที่พักของการเคหะแห่งชาติ ลาดหลุมแก้ว 2 พร้อมกับเพื่อนในชุมชนรวม 10 ครอบครัว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตามคำชักชวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

นอกจากมีที่พักอาศัยที่มั่นคงแล้ว ส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ เพราะอยู่ไม่ไกลจากที่เดิมมากนัก โดยทั้งคู่ขอให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพเพิ่มเติม เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยกระทรวง พม.จะช่วยจัดหาแหล่งฝึกอาชีพตามความต้องการและความถนัดต่อไป รวมถึงพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจำนวน 3,000 บาท

นับเป็นเวลา 1 เดือนนับจาก วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 หลังจากที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้ลงพื้นที่ “ชุมชนคนหูหนวก” บริเวณริมถนนพระราม 9 ซึ่งอยู่กันอย่างแออัด สร้างบ้านอยู่ใต้สะพาน ตกงาน และขาดรายได้

โดยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและชักชวนคนในชุมชน ให้ย้ายมาอยู่ในที่พักของการเคหะแห่งชาติ ลาดหลุมแก้ว 2 โดย รมว. พม. จะเข้าไปเยี่ยมเยียนทั้ง 10 ครอบครัวที่ย้ายไปยังที่พักการเคหะฯ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนนี้