ศูนย์ต้านข่าวปลอม เผย วัยรุ่นแยกแยะข่าวปลอมได้น้อย

0

ล่าสุด Anti-Fake News กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เปิดผลสำรวจล่าสุดพบ วัยรุ่นแยะแยะข่าวเท็จเกี่ยวกับโควิด-19 ได้น้อยที่สุด ไม่ใช่ผู้สูงอายุอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกัน

ในวันที่ 12 มิ.ย.63 ทางด้านเพจ Anti-Fake News Center Thailand (ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลอันเป็นจริง ให้เกิดความคลาดเคลื่อนและเข้าใจผิดในข้อมูลข่าวสารของสังคมให้น้อยลง และแจ้งเตือนข่าวสารอันเป็นเท็จ

โดยล่าสุดทางด้านของ Anti-Fake News Center Thailand ได้เปิดผลสำรวจที่น่าตกใจว่า วัยรุ่นไม่สามารถแยกแยะข่าวปลอมได้ หรือได้น้อยกว่าผู้สูงอายุ โดยได้ระบุรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้…

ผลการสำรวจพบว่า …วัยรุ่นแยกแยะข่าวเท็จเกี่ยวกับโควิด-19 ได้น้อยที่สุด! ไม่ใช่ผู้สูงอายุอย่างที่เราเคยเข้าใจกัน

สละเวลาทำแบบสอบถามสักนิด เพื่อผลสำรวจที่แม่นยำมากขึ้น

bit.ly/TrueorFalseCOVID19

ก่อนแชร์ข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 ทุกครั้งลองเช็กข้อมูลได้ที่

http://www.trueorfalse.ihppthaigov.net/

ร่วมตอบและส่งต่อแบบสอบถามนี้ให้คนรอบตัว เพื่อให้คนทุกวัยรู้เท่าทันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 โดยทุกการตอบแบบสอบถามจะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล

ผลการสำรวจพบว่า …วัยรุ่นแยกแยะข่าวเท็จเกี่ยวกับโควิด-19 ได้น้อยที่สุด!…

Posted by Anti-Fake News Center Thailand on Thursday, June 11, 2020