ส่องขุมทรัพย์ “จรัญ ภักดีธนากุล” อดีตตุลาการ ศาลรธน. หลังพ้นตำแหน่ง รวยหลักร้อยล้าน 3 ตุลาการใหม่ โชว์ยอดเงินเดือนต่อปี

0

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ สำนักงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินภาคการเมือง สำนักงานป.ป.ช. ดำเนินการเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารตำแหน่งประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 ราย ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย.- 11 ก.ค.63

 

โดยกรณีตุลาการพ้นตำแหน่งคือ นายนุรักษ์ มาประณีต พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 แจ้งว่าทรัพย์สินทั้งสิน 32,334,367 บาท มีหนี้สินทั้งสิน 345,044 บาท รวมมีทรัพย์สินและหนี้สิน 31,989,323 บาท  ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินกองทุนและเงินฝาก เช่น กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มูลค่า 1,081,345 บาท เงินสดฝากธนาคารกว่า 6,350,817 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างย่านบางกรวย มูลค่า 4,000,000 บาท รถยนต์ 3 คัน รวมมูลค่า 1,704,000 บาท และหนี้สินจากลิสซิ่งจากธนาคารเพียงรายการเดียว 345,044 บาท

 

 


ต่อมานายจรัญ ภักดีธนากุล พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 แจ้งว่ามีรายได้รวมทรัพย์สินพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 206,133,234 บาท มีหนี้สินทั้งสิน 22,112,033 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 184,021,201 บาท

โดยมีเงินเดือนประจำตำแหน่งตั้งแต่ 28 พ.ค.60-20 เม.ย.63 จำนวน 6,919,715 บาท เงินบำนาญ 1,771,146 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 1,935,281 บาท มีหุ้นระยะยาวในธนาคารไทยพาณิชย์ มูลค่า 2,034,325 บาท เป็นโฉนดที่ดินอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลค่า 60,000,000 บาท

ที่ดินต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา มูลค่า 32,000,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นทาวเฮาส์ย่านหัวหมาก และตึกแถว 3 ชั้นจ.สงขลา รวมมูลค่า 8,000,000 บาท รถตู้โตโยต้า มูลค่า 400,000 บาท ส่วนทรัพย์สินอื่น เช่น จี้เพชรรูปดาว มูลค่า 500,000 บาท แหวนเพชรหยดน้ำ 1 กะรัดล้อมเพลชร มูลค่า 300,000 บาท ด้านหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้กู้เงินจากนางจินดา สุนทรพันธ์ มูลค่า 14,901,000 บาท และเป็นหนี้ธนาคารรวมมูลค่า 7,211,033 บาท

 

ส่วนกรณีตุลาการเข้ารับตำแหน่งมี 3 ราย คือ นายจิรนิติ หะวานนท์ เข้ารับตำแหน่งตุลาการเมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 114,253,158 บาท ไม่มีหนี้สิน

โดยมีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นๆต่อปี 2,183,040 บาท รายได้จากค่าเช้าบ้านจ.ตราด 66,000 บาท  ส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก 10 รายการ มูลค่า 23,890,973 บาท ที่ดินรวม 366 ตาราวา มูลค่า 10,534,050 บาท โดยเป็นที่ดินย่านบางซื่อ มูลค่า 58,500,000 บาท

 

นายวิรุฬห์ แสงเทียน เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 แจ้งว่ามีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิน 19,293,475 บาท หนี้สินทั้งสิน 88,871 บาท

 

รวมมีทรัพย์สินและหนี้สินทั้งสิน 19,204,604 บาท เงินเดือนต่อปี 983,040 บาท เงินประจำตำแหน่ง 600,000 บาท ค่ารับรองเหมาจ่าย 600,000 บาท

 

เงินบำนาญสมาชิก กบข. 692,878 บาท เงินฝากธนาคาร 10 รายการ 4,064,340 บาท คู่สมรส 247,597 บาท บ้านพักย่านจตุจักร 2,469,000 บาท ส่วนเป็นหนี้จากบัตรเครดิต 88,871 บาท

 

 

นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 แจ้งว่ามีทรัพย์สินพร้อมคู่สมรสทรัพย์สินทั้งสิน 24,384,651 บาท มีหนี้สินทั้งสิน 308,413 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 24,076,238 บาท มีเงินเดือนต่อปี 2,690,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 1,530,000 บาท

 

มีเงินฝากกว่า 2,502,796 บาท คู่สมรส 49,282 บาท ที่ดิน 108 ตาราวา มูลค่า 7,000,000 บาท สิ่งปลูกสร้างที่จ.พิจิตร 2,000,000 บาท

 

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ อาวุธปืน 120,000 บาท พระทองคำ เงิน กรอบพระทองคำ แหวน รวม 4,500,000 บาท โดยมีหนี้จากบริษัทลิสซิ่งธนาคาร 308,413 บาท