ศาลรธน.ให้แก้ข้องบังคับอนค. เหตุไม่มีคำว่า ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

0

จากกรณีวันนี้(21ม.ค.63) ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองของพรรคอนาคตใหม่ ที่นายณฐพร โตประยูรอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 โดยใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 50

ทั้งนี้มี 4 ผู้ถูกร้อง ดังนี้ พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2, นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4

โดยนายณฐพร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของ นายธนาธร, นายปิยบุตร และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ด้วย

ศาลรัฐธรรมนูญพิเคราะห์แล้วมีคำวินิจฉัยว่า เป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้ร้อง เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์  ไม่มีพฤติการณ์ว่าผู้ถูกร้องทั้ง 4 ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด จึงวินิจฉัยว่า ไม่เป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา 49

สำหรับมติศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ยกคำร้องนายณฐพร ในประเด็นข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่เห็นว่าที่มีเฉพาะคำว่า”หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ “ไม่มีคำว่า”ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “มีความไม่สมบูรณ์สมควรที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จะให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่เกิดความคลุมเครือ

ส่วนการการกระทำอื่น ของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร และ นายปิยบุตร ยังไม่ปรากฎการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพการทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข