ครม.มีมติเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่เป็นปีหน้า ราคาจากเดิมขยับโหดสุด ๆ หนักเกือบเท่าตัว

0

จากกรณีการเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ ปีหน้าที่จะขยับราคาขึ้นจากซองละ 60 เป็นซองละ 100 หลังครม.เห็นชอบเลื่อนปรับขึ้นจาก 20 % เป็น 40 % ในวันที่ 1 ต.ค.2563 เป็น 1 ต.ค.2564 เพื่อลดผลกระทบผู้ประกอบการ

โดยการเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ ปีหน้าที่จะขยับราคาขึ้นจากซองละ 60 เป็นซองละ 100 หลังครม.เห็นชอบเลื่อนปรับขึ้นจาก 20 % เป็น 40 % ในวันที่ 1 ต.ค.2563 เป็น 1 ต.ค.2564 เพื่อลดผลกระทบผู้ประกอบการ

ทางครม.เห็นชอบวาระลับ ตามที่ทางกระทรวงการคลังเสนอให้เลื่อน การขึ้นภาษีสรรพสามิตยาเส้น และภาษียาสูบ ที่จะปรับขึ้นจาก 20 % เป็น 40 % ในวันที่ 1 ต.ค.2563 โดยให้เลื่อนออกไปอีก 1 ปี เป็น 1 ต.ค.2564 เพื่อลดผลกระทบกับผู้ประกอบการ ทั้งในประเทศและผู้นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบด้วย

ซึ่งการประกาศเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ ในปีหน้านี้ราคาจะขยับจากซองละ 60 เป็นซองละ100 หลังครม.เห็นชอบเลื่อนปรับขึ้นจาก 20 % เป็น 40 % ในวันที่ 1 ต.ค.2563 เป็น 1 ต.ค.2564 เพื่อลดผลกระทบผู้ประกอบการ

ทางกระทรวงการคลังระบุว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ครม.เห็นชอบวาระลับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้เลื่อนการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาเส้น และภาษียาสูบ ที่จะปรับขึ้นจาก 20 % เป็น 40 % ในวันที่ 1 ต.ค.2563 โดยให้เลื่อนออกไปอีก 1 ปี เป็น 1 ต.ค.2564 เพื่อลดผลกระทบกับผู้ประกอบการ ทั้งในประเทศและผู้นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบด้วย

นอกจากนี้ยังยกเว้นภาษีสรรพสามิตสินค้าและบริการหลายประเภทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยต้องออกเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ ซึ่งจะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้จะให้มีผลย้อนหลังไปเมื่อต้นปี 2563 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย

ซึ่งสาระสำคัญคือ จะให้ยกเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิต ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ ผับ บาร์ อาบอบนวด สนามกอล์ฟ สนามม้า รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตจะได้รับการยกเว้นภาษี เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการต้องจ้างงานพนักงานต่อไป หรือไม่มีการเลิกจ้างพนักงานมาก่อน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐ ซึ่งในรายละเอียดจะมีประกาศของกรมสรรพสามิตออกมาขยายความการดำเนินการเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง