สมช.เผย 15 มิ.ย. อาจยกเลิกเคอร์ฟิว พร้อมผ่อนปรนระยะ 4

0

ในวันนี้ เลขาฯสมช. ได้ชี้แจงรายละเอียดการผ่อนปรนระยะ 4 โดยคาดว่าจะทำการ ยกเลิกเคอร์ฟิว และผ่อนปรนกิจการ-กินกรรมสีแดง จำนวนมากในวันที่ 15 มิ.ย.นี้

ในวันที่ 11 มิ.ย.63 ทางด้านของ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้เปิดเผยเบื้องต้น ถึงแนวทางการผ่อนปรนระยะที่ 4 ของกลุ่มธุรกิจสีแดง รวมถึงการเสนอให้ยกเลิกการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือเคอร์ฟิว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติตามวิถี New Normal

ซึ่งได้เตรียมเสนอมาตรการทุกอย่างหลังจากที่ได้ประชุมหารือกันไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา และเตรียมที่จะนำเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะสรุปในวันที่ 12 มิ.ย.63 และจะเริ่มมาตรการผ่อนปรนในวันที่ 15 มิ.ย.63 นี้