นพ.บรรจบชี้แก้ฝุ่นพิษ ภาครัฐไปไม่เป็น??? เผยตายเฉียบไม่ใช่แค่ทางเดินหายใจ

0

แก้ฝุ่นพิษ -ขาดหัว ขาดตัว ขาดหาง เหลือแต่เครื่องใน หัวใจปอด รอรับฝุ่นพิษตายเฉียบเพราะใจวายหรือตายช้าเพราะมะเร็ง (1)

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

การเผาในที่แจ้งปล่อย PM2.5 209,937 ตัน/ปีและเผาในเครื่องยนต์ปล่อย PM2.5 50,240 ตัน/ปี คือสาเหตุนำหน้าของ PM2.5 เผาที่แจ้งแบบกองทัพประจัญบานคือเผาไร่อ้อย แบบกองโจรคือเผากิ่งไม้ใบหญ้า เผาขยะ เผาป่าละเมาะ มีทั้งเผา “เอามัน” และเผา “เอาเห็ด”

ผมตะโกนเรื่องฝุ่นพิษมา 2 ปีแล้ว มันทำทางเดินหายใจอักเสบ-ป่วยเป็นเบือ ทำตายโรคหัวใจ-ตายเดี่ยวแบบนิรนาม ก่อมะเร็ง-ตายช้า ทรมานนานๆ (สังเกตนะ ภาครัฐจะพูดแต่เรื่องทางเดินหายใจ)

ทางแก้: เวลานี้ประชาชนตัวใครตัวมันอยู่แล้ว ให้ชง Mucil และ Livix อย่างละซองเช้าเย็นจนฝุ่นพิษจะจาง ส่วนภาครัฐไปไม่เป็น (หรือเป็นไม่ไป)

ผมเสนอดังๆ การแก้ต้องมีหัว ตัว และหาง

-เผาไร่อ้อย หัว-รัฐต้องวางแผนเปลี่ยนระบบปลูกอ้อย ตัว-โรงงานน้ำตาลต้องมีธรรมาภิบาล จัดเครื่องและระบบตัดอ้อยให้ลูกไร่ หาง-สร้างชุมชนเข้มแข็ง พลเมืองดีมีส่วนร่วม ชาวไร่ต้องร่วมมือ

ถ้ามีมาตรการนี้แล้วยังเผาอีก ขั้นต่อไปคือ “จับ” ให้เรียบ เพราะคุณเห็นแก่ตัว

-เผาแบบกองโจร หัว-รัฐต้องมีแผนกำจัดขยะทางเกษตรทำปุ๋ยอินทรีย์ ตัว-ก.เกษตร ม.เกษตร ต้องส่งเสริม หาง-ชุมชนเข้มแข็งเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ย พลเมืองร่วมมือ ปชช.เปิดใจเรียนรู้ เลิก “เอามัน”

เมื่อมีมาตรการแล้ว ต่อไป “จับ” ให้เรียบ เพราะคุณมัน แต่คนอื่นป่วย