เริ่มวันนี้เลย ขึ้นลงรถโดยสารสาธารณะ ต้องสแกนคิวอาร์โค้ด

0

ทางด้านของ ขสมก. ได้ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถโดยสารทุกคน ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดในขณะที่ขึ้นและลง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ทางด้านของ นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ทำการเปิดเผยว่า ขสมก. ได้ตอบสนองนโยบายของทางด้าน ศบค. แล้ว ในเรื่องของการติดตามผล และช่วยเหลือในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยการให้ประชาชนทุกคนที่ขึ้นลงรถโดยสารสาธารณะของขสมก. ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลการเดินทาง และทำให้เกิดการจำกัดวงได้ง่ายในการติดตามหากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้บนรถโดยสารสาธารณะ ขสมก. จะทำการติดป้ายคิวอาร์โค้ด ไว้ข้างประตูของรถโดยสารทุกคนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงเบาะตรงกลางรถทั้งหมดด้วย เมื่อขึ้นรถสาธารณะแล้วขอความร่วมมือให้ทุกท่านสแกนคิวอาร์โค้ดทุกครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (11 มิ.ย.63)