พม.ตอบทุกข้อสงสัย “เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง” จ่าย 3,000 จะเข้าวันไหน เพิ่มสิทธิ์ให้คนอีก 6 กลุ่ม ใครเข้าข่ายจะได้บ้าง ?

0

จากกรณีที่รัฐบาลมีมาตรการจะเยียวยาจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ เด็กแรกเกิด – 6 ปี ,ผู้สูงอายุและคนพิการนั้น โดยส่วนนี้จะอยู่ในควมดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จากฐานข้อมูลในระบบพบว่ามีคนที่เข้าเงื่อนไขมากถึง 17 ล้านคน ที่จะได้รับเงิน 3,000 บาท แต่ประเด็นดังกล่าวก็ได้สร้างความสับสนให้กับกลุ่มคนในเงื่อนไขนี้ ว่าจะจ่ายเมื่อไหร่ ตนเองจะมีคุณสมบัติครบหรือไม่

 

ล่าสุดมีรายงานว่าเงินดังกล่าวตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาร่วมกับ​กระทรวงการคลัง กระทรวงพม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์ หากมีความคืบหน้าประการใด จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งถือว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการจ่ายเงินว่าจะให้เมื่อไหร่

 

ขณะที่ทางด้านนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ระบุว่า เรื่องของการเยียวยากลุ่มเปราะบางตอนนี้ยังไม่ชัดเจน ต้องมีการพิจารณาในที่ประชุม ครม. อีกครั้ง ซึ่งตอนแรกทาง พม. เสนอให้ทั้งหมด 13 ล้านคน แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้ทั้งหมด 13 ล้านคนหรือไม่ เนื่องจากจะต้องพิจารณากลุ่มคนที่เคยได้รับเงินเยียวยาแล้ว ทั้งจาก เราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร และผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้หรือไม่

 

เมื่อถามว่าเงินจะยังไม่เข้าในวันที่ 10 มิ.ย. ใช่หรือไม่ แล้วจะเข้าเมื่อไหร่ ?

กระแสข่าวที่มีการคาดว่าจะมีการโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางให้ในวันที่ 10 มิ.ย. นี้ จึงไม่เป็นความจริง เนื่องจากจะต้องรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง แต่ในส่วนของกลุ่มผู้พิการนั้น ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 1,000 บาท 1 ครั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นเงินที่ทางกองทุนมอบให้เอง ไม่เกี่ยวกับเงินกู้ของทางรัฐบาล ส่วนในวันที่ 10 มิ.ย. ก็จะมีการโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้ตามกำหนด

สำหรับเงินช่วยเหลือส่วนนี้อาจมีผู้ตกหล่นอย่างเช่น คนเร่ร่อน ที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แต่ยืนยันว่า พม. ได้ช่วยเหลือในเรื่องของอาหารและที่อยู่ทั้งหมด หากเข้ามาอยู่ในความดูแลของพม.

อย่างไรก็ตามนางพัชรี ได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกด้วยว่า กลุ่มคนที่จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มคนเปราะบาง จะมีดังนี้่

 

– ผู้สูงอายุ ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

– ผู้พิการทุกประเภท

– เด็กแรกเกิดไปจนถึง 6 ขวบ

– คนเร่ร่อน หรือคนวิกลจริต

– คนขอทานที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

– กลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ