โลกดีใจ วัคซีนโควิด-19ใกล้เป็นจริง จีนดันเป็นสินค้าสาธารณะของโลก

0

จีนประกาศดัน “วัคซีน COVID-19” เป็นสินค้าสาธารณะของโลก และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เมื่อการวิจัยและการทดลองทางคลินิกประสบผลสำเร็จพร้อมใช้งาน ส่วนไทยคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ อาจได้ใช้ปีหน้า

8 มิ.ย.2563 สำนักข่าวซินหัวรายงาน  เจ้าหน้าที่อาวุโสของจีนเปิดเผยว่าจีนจะทำให้วัคซีนโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลก หลังการวิจัยและการทดลองทางคลินิกประสบผลสำเร็จพร้อมใช้งาน

หวัง จื้อกัง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน แถลงข่าวในกรุงปักกิ่งว่าควรเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนา การทดลองทางคลินิก และการใช้งานวัคซีนCOVID-19 ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การพัฒนาวัคซีนควรมุ่งให้ความสำคัญกับการรับรองความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการเข้าถึงได้

สมุดปกขาว “การต่อสู้โรคโควิด-19 : ปฏิบัติการของจีน” (Fighting COVID-19: China in Action) จากสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่าปัจจุบันจีนอนุมัติการทดลองทางคลินิกของวัคซีนชนิดเนื้อตาย 4 รายการ และวัคซีนชนิดใช้อะดิโนไวรัสเป็นตัวนำพา 1 รายการ และ เสริมว่าคณะนักวิทยาศาสตร์ในจีนและต่างประเทศต่างมุ่งมั่นพัฒนาวัคซีน จีนได้ก้าวเป็นผู้นำโลกในการพัฒนาวัคซีนบางชนิดด้วย

อย่างไรก็ตามคณะแพทย์ของไทย มีการวางแผนการวิจัยใช้ 6 เทคโนโลยี โดยมีการกระจายแผนการวิจัยไปยังหน่วยงานต่างๆ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ไบโอเนท เอเชีย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการวิจัยของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19ทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยคาดว่าจะสำเร็จและได้ใช้ประมาณปีหน้า

……………………………………………….