คลังฯเตรียมเรียกเงินเยียวยาคืน จากกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น

0

คลังฯเตรียมเรียกเงินเยียวยา 5 พันคืน จากกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ทั้งที่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ซึ่งบางส่วนได้รับเงินไปแล้ว จะทำการเรียกคืนทั้งหมด

หลังจากที่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทางด้านภาครัฐก็ได้ยื่นมือเข้าช่วยเยียวยารายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท

โดยได้ให้ทางด้านของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้โอนเงินให้กลุ่มเยียวยาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 เป็นครั้งแรก

ซึ่งกลายเป็นประเด็นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วเนื่องจากว่ามีข้าราชการจำนวนมาก มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเกษตรกรด้วย แต่ทางด้านของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เห็นชอบให้เยียวยาในกลุ่มเกษตรกรที่ดำรงตำแหน่งทางราชการ เพราะ ยังได้เงินเดือนตามปกติซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างแท้จริง

ล่าสุดในวันที่ 9 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ทางด้านของ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า มีคนจำนวนมากเข้ามาร้องเรียนเรื่องข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กลุ่มอบต. ได้เข้ามาขอรับเยียวยาและได้รับสิทธิ์จำนวนมาก

โดยในความเป็นจริงแล้วในกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนต่างๆอยู่แล้ว จึงไม่เห็นสมควรได้รับ ทางด้านของ กระทรวงการคลัง จึงจะทำการเรียกคืนเป็นตัวเงิน หรือหักจากเงินเดือนนั้น ทางกระทรวงฯมีระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้อยู่แล้ว