สธ.มีมติคัดกรองโควิด-19 ให้ตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น

0

หลังจากที่ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 ที่ผ่านมาว่า ให้มีการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผู้ป่วยแอดมิททุกราย นั้นล่าสุดได้มีมติปรับเปลี่ยนใหม่

ล่าสุดในวันที่ 9 มิ.ย.63 ทางด้านของ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ทำการเปิดเผยมติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข โดยสั่งการให้กลับมาใช้แนวทางเดิม ในการตรวจคัดกรอง ก็คือ จะทำการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น

โดยในกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ได้สติ ให้นำเข้าสู่ห้องคัดแยกโรคไว้ก่อน เพื่อหากฟื้นสติ ก็ให้ทำการสอบถามข้อมูลผู้ป่วย เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเสี่ยงต่อไป