ดร.นิวปอกเปลือกเหล่าผู้นำประชาธิปไตยจอมปลอม นักใช้กฎหมู่ หลอกใช้มวลชนเป็นเครื่องมือการก่อม็อบ

0

9 มิ.ย.63 มีความเคลื่อนไหวจากทางเฟสบุ๊ค Suphanat Aphinyan ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า…

พฤติกรรมของคนพวกนี้จึงไม่ใช่ ประชาธิปไตย (Democracy) ของผู้ที่เจริญแล้ว หากแต่เป็นประชาธิปไตยที่เสื่อมทรามในลักษณะของการใช้กฎหมู่ (Ochlocracy) หรือพูดง่ายๆว่าเป็น การก่อม็อบ (Mob Rule) นั่นเอง

ก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่เคยมีอะไรแบบนี้ แต่ทุกวันนี้ภาวะความเสื่อมทรามทางมารยาทขั้นพื้นฐานทางสังคมและประชาธิปไตยจอมปลอมที่เสื่อมทรามได้ถือกำเนิดขึ้น เพราะเหล่าผู้นำประชาธิปไตยจอมปลอมที่สักแต่อ้างประชาธิปไตยแค่ลมปาก แต่พฤติกรรมกลับเป็นไปในลักษณะของนักปลุกปั่น (Demagogue) หรือ นักใช้กฎหมู่ (Ochlocrat) ที่คอยแต่เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว แล้วดันแอบอ้างประชาธิปไตยและประชาชนบังหน้าอยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดก็เพื่อหลอกใช้มวลชนเป็นเครื่องมือเพื่อการก่อม็อบทางการเมือง

Posted by Suphanat Aphinyan on Monday, June 8, 2020