ฝ่ายค้านไม่(โหวต)ค้านพรบ.งบฯ!!!มูลเหตุไกล่เกลี่ยหรือยาแรงรัฐธรรมนูญ???

0

(1) ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อ 11 ม.ค.2563 ที่ประชุมสภาฯโหวตเห็นชอบพ.ร.บ.งบฯปี63 ทั้งฉบับในวาระสาม 3.2ล้านล้านบาท ด้วยเสียง 253 ต่อ 0 งดออกเสียง 196 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

(2) มติที่ออกมามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะปรากฏว่า มีส.ส.ฝ่ายค้านลงคะแนนเห็นด้วยให้กับฝ่ายรัฐบาล 7 คน

(3) พรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 คน พรรคเพื่อไทย 1 คน และพรรคประชาชาติ 1 คน

(4) พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ลงมติไม่ลงคะแนนเสียง

(5) ยังพบว่าบรรดาส.ส.เหล่านี้เคยสวนมติฝ่ายค้านลงมติร่วมเป็นองค์ประชุมตั้งกมธ.ศึกษาผลกระทบคำสั่งจากคำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44

(6) อดีตส.ส.อนาคตใหม่ 4 คนที่ถูกขับออกจากพรรค ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ จารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา และกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ซึ่งย้ายซบพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว ต่างลงมติเห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว

(7) กระนั้นยังน่าสนใจว่า แม้ฝ่ายค้านทั้งหมดจะไม่ลงคะแนนหนุนพรบ.งบ แต่ก็ไม่ได้ค้าน โดยโหวงดออกเสียงแทน!?!

(8) ดังนั้นจึงน่าแกะรอยว่า ทำไมการโหวตของฝ่ายค้านจึงออกมาแบบนั้น มีการรอมชอม ไกล่เกลี่ยกันระหว่างบิ๊กรัฐบาลกับบิ๊กฝ่ายค้านใช่หรือไม่???

(9) หรืออีกประการสำคัญรัฐธรรมนูญปี2560 มาตรา 144 หลักการที่ว่าด้วยการห้ามไม่ให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปมีส่วนในการใช้งบประมาณรายจ่ายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(10) ฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือรัฐสภา ผู้ออกกฎหมายสำหรับการปกครองและการบริหารประเทศ ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก 750 คน

(11) หากฝ่าฝืน จะเป็นหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งจะมีผลสมาชิกรัฐสภาผู้นั้นต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่ง

(12) และหากพบคณะรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเห็นการกระทำของสมาชิกรัฐสภา แต่ไม่ได้ยับยั้ง คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา

(13) นอกจากนี้ถ้ารัฐบาลแพ้โหวตในที่ประชุมสภาฯ ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการยุบสภาฯ หรือลาออก

(14) กฎหมายงบประมาณ มีกรอบเวลา 105 วัน เมื่อสภาฯเห็นชอบ ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อภายใน 20 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติส่งมาถึง

(15) ความสำคัญและผลของกม.ดังกล่าวปรากฏมาตั้งแต่ชั้นกรรมการยกร่างฯรัฐธรรมนูญ ที่มีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานฯ

(16) จะเห็นว่า ในแง่ของผลกระทบจากพรบ.งบฯนั้น ไม่เพียงส่งต่อรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ยังหมายรวมไปถึงฝ่ายค้านซึ่งเป็นส.ส.อยู่ด้วยนั่นเอง

(17) ไม่ในแง่ไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณ หรือ หากกฎหมายไม่ผ่าน ทางรัฐบาลก็ต้องยุบสภา ???

(18) เช่นนี้หรือไม่??? ที่การโหวตฝ่ายค้านจึงไม่มีใครคัดค้าน ทำได้เพียงงดออกเสียง และบางเสียงที่ลงมติสนับสนุนด้วยซ้ำ

(19) และเช่นนี้หรือไม่??? ถ้าจะมีการรอมชอมกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านในการผ่านพรบ.ดังกล่าว เพราะอาจมีการเกลี่ยงบลงพื้นที่กันได้บ้าง!?!

(20) ดังจะเห็นได้เมื่อ 19 สิงหาคม 2562 ที่ 3 ส.ส.พรรคเพื่อไทยต้อนรับนายกฯประยุทธ์ระหว่างเยือนอีสานโดยมีการพูดถึงงบประมาณลงพื้นที่ด้วย

(21) ทั้งไม่โดนยาแรงจากรัฐธรรมนูญ และยังอยู่ต่อไปได้โดยไม่ต้องไปเหนื่อยหาเสียงกันใหม่หากยุบสภา?!?

 

#ปอกเปลือก#ปอกให้เห็นความจริง