กัปตันการบินไทยยอมลดเงินต่อ 3 เดือน ช่วยบริษัทพ้นวิกฤต ล่าสุดพนง.ลุกฮืออีก ลงชื่อค้านกฎใหม่ ตัดสวัสดิการ-ลดวันหยุดเรียบ

0
25805

จากกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ในฐานะที่ปัจจุบันเป็นทั้งรัฐวิสาหกิจ และสายการบินแห่งชาติ ก็ได้เกิดกระแสต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่จะมีการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับเปลี่ยนหลายสิ่งอย่างในองค์กร จนมาถึงการลดเงินเดือนพนักงาน และทางบอร์ดการบินไทย ก็ร่วมใจที่จะไม่ขอรับเงินเดือน เพื่อช่วยองค์กรให้ผ่านสถานการณ์วิกฤต

 

 

ก่อนหน้านี้ทางด้าน กัปตันสนอง มิ่งเจริญ นายกสมาคมนักบินไทย ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มนักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนักบินไทย 1,270 คน ร่วมกันออกมาแสดงเจตจำนงชัดเจน โดยส่งจดหมายไปยังนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่านักบินทั้งหมดยินดีให้ความร่วมมือเรื่องการปรับลดเงินเดือนต่ออีก 3 เดือน ด้วยความสมัครใจ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ล่าสุดก็มีความคืบหน้าอีกครั้ง เมื่อมีรายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานการบินไทยกำลังล่ารายชื่อพนักงาน เพื่อส่งเรื่องคัดค้านไปยังกระทรวงแรงงาน กรณีที่เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมาฝ่ายบริหารได้ออกประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฉบับใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใหม่ งาน เวลาพัก วันหยุด หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด วินัยและโทษทางวินัย การเลิกจ้าง ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ และข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อนำมาบังคบใช้กับพนักงานบริษัทภายหลังจากที่บริษัทหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ

 

 

ตามปกติบริษัทจะต้องนำสิทธิ์พื้นฐานตามระบบเดิมมาใช้ แต่ครั้งนี้บริษัทมีการกำหนดสิทธิ์ขึ้นใหม่ ทำให้สิทธิ์พื้นฐานหายไป ทั้งนี้ในส่วนสิทธิ์ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตรที่จะหมดไปตามฐานะบริษัทที่เปลี่ยนสภาพเป็นนิติบุคคล เรายอมรับได้และเข้าใจ แต่สิทธิ์เรื่องสภาพการจ้างอื่นๆ เรายอมไม่ได้ เพราะสิทธิ์ตามสภาพการจ้างพื้นฐานในฐานะบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับไม่แตกต่างกัน

แต่บริษัทกลับมาปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างใหม่โดยกำหนดสิทธิ์ทุกอย่างให้เป็นขั้นต่ำสุด เช่นวันพักผ่อนตามประเพณีปกติ ได้ 14 วัน แต่ประกาศใหม่ ปรับลดลงเหลือ 13 วัน การลาหยุดพักผ่อนประจำปีเดิม กำหนดตามอายุงานใหม่ ลาได้ 6 วัน อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป ก็มีทั้ง 10 วัน 15 วัน และ24 วัน แต่ประกาศใหม่ให้หยุด 6 วัน หลักการคิดคำนวนค่าล่วงเวลาก็ลดลง รวมถึง การคำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย

 

 

ทั้งนี้ตามกฎหมาย ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มีการกำหนดเหมือนกันว่าเอกชนที่มีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างให้ยึดสภาพการจ้างเดิม แต่กรณีนี้พนักงานไม่ได้เปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างยังคงเป็นบริษัทการบินไทยตามเดิม แต่บริษัทกลับฉวยโอกาสเปลี่ยนสภาพการจ้าง ถือเป็นการเอาเปรียบพนักงาน เหมือนกับให้นักงานทุกคนเริ่มนับ 1 ใหม่ในสิทธิ์ต่าง ๆ

 

“ทั้งนี้พนักงานจำนวนมาก ไม่พอใจที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งตามกฎหมายหากพนักงานไม่คัดค้านจะถือว่ายอมรับสภาพ ดังนั้น พนักงานที่ไม่เห็นด้วยกำลังล่ารายชื่อ เพื่อรวบรวมรายชื่อใช้สิทธิ์คัดค้านประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทที่ออกมาใหม่ โดยจะร้องขอกระทรวงแรงงานให้พิจารณาสั่งการให้บริษัทคงสภาพการจ้างตามเดิม คาดว่าจะยื่นคัดค้าน ไปยังกระทรวงแรงงาน ได้ภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้ หากกระทรวงรับรับรู้ ว่าพนักงานไม่ยอมบริษัทก็ต้องทำการปรับแก้ให้เป็นสภาพการจ้างแบบเดิม เพราะเรามีกฎหมายคุ้มครองสภาพการจ้างอยู่”

 

นอกจากนี้ ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทการบินไทยฉบับล่าสุดยังมีการกำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทเพิ่มเติมด้วย

โดยในข้อที่ 7 ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าสารของบริษัทและหรือของบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้ที่ไม่มีสิทธิรับรู้ตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อตกลงทางธุรกิจรวมถึงสื่อมวลชน สาธารณะและ หรือบุคคลโดยเจตนาให้เกิดความแตกแยก และหรือเกิดความเสียหายกับบริษัท ในรูปแบบ ต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น

เว้นแต่มีหน้าที่หรือได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจดำเนินารและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถือเป็นการทำผิดวินัย ซึ่งหากพบว่าฝ่าฝืนบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระดับความรุนแรง เช่น ตักเตือน ตัดเงินเดือน พักงาน หากทำผิดซ้ำอาจโดนลงโทษให้ออกจากงาน