นิพนธ์เอาจริงฟื้นคลองสำโรงแหล่งท่องเที่ยวสงขลา สร้างอาชีพ-ประมงหาปลาได้ดี

0

จากที่วันนี้ (7มิ.ย.63) นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)​ ยังคงลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อดูแลปัญหาให้ประชาชนแม้จะเป็นวันหยุด หากแต่ความเดือดร้อนของชาวบ้านต้องได้รับการแก้ไขช่วยเหลือด้วยเช่นกัน!?!

ทั้งนี้นายนิพนธ์ ได้ลงพื้นที่สำรวจแผนที่การไหลเวียนของน้ำตั้งแต่ปากคลองสำโรงทะเลสายสงขลา จนถึงไหลลงสู่อ่าวไทย เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคลองสำโรง ที่มีปัญหาเรื้อรังมานานหลายยุคหลายสมัย โดยมีนายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา  นายพิทยา ชูศรี อดีตกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาคลองสำโรง ดร.พลอยรำไพ แก้วแสงอ่อน นักวิชาการอิสระ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอเมืองสงขลา รายงานสถานการณ์ของคลองสำโรงด้วย

โดยนายนิพนธ์ กล่าวด้วยว่า คลองสำโรงเส้นนี้ เป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทย กับทะเลสาบสงขลา เมื่อมีความเจริญมากขึ้น บ้านคนก็มีมากขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นอาจจะมีบางส่วนที่รุกล้ำคลอง  จึงมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง รวมถึงปัญหาของการก่อสร้างสะพานจึงมีปัญหาเรื่องตอม่อที่ไปกีดขวาง ในการไหลเวียนของน้ำ

“ทำให้น้ำนิ่งจนเกิดเป็นน้ำเสีย หรือการทิ้งขยะในคลองสำโรงก็ดี จนทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ด้วยปัญหาหลายประการ จึงมอบเป็นนโยบายให้ทางองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)​ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และตนเป็นผู้กำกับดูแล ไปทำการศึกษาออกแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ว่าจะมีหนทางอย่างไร ซึ่งในช่วงแรกถ้าไม่สามารถทำได้ตลอดแนวคลอง ก็ให้เริ่มทำเป็นช่วงๆ เป็นการศึกษาทางวิชาการ”

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวถึงคลองวง เป็นคลองที่เชื่อมระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่กับเทศบาลตำบลพะวง ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ และขณะนี้การย้ายศูนย์ราชการไปอยู่มากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นจึงมองว่าการวางแผนแม่บทจัดการน้ำเสียจึงมีความสำคัญ

“ที่ผ่านมาผมได้เรียก อจน.มาวางแนวทางในการศึกษาแผนแม่บท ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในสองลำคลองนี้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปากคลองสำโรงนี้ต่อไปสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนสงขลาได้ และสามารถที่จะสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน สิ่งสำคัญคือชาวประมงออกไปหาปลา แล้วนำมาขายได้ในราคาที่ถูก และยังทำเป็นตลาดแหล่งขายอาหารทะเลสดๆขึ้นใหม่ ในเทศบาลนครสงขลาได้อีกทางหนึ่ง” นายนิพนธ์ กล่าว