เรตติ้งพุ่ง! นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่มอง นายกฯประยุทธ์ ทำงานได้ดีขึ้น!

0

จากการทำงานที่มุ่งมั่นและตั้งใจของทางด้าน นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในวาระครบรอบ 1 ปี ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก มองว่านายกทำงานได้ดีขึ้นตามลำดับ

ในวันที่ 7 มิ.ย.63 ทางด้านของ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล ได้ทำการเปิดเผยผลสำรวจในหัวข้อเรื่อง “1 ปี นายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” โดยได้ทำการสำรวจตั้งแต่เมื่อวันที่ 1-2 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,250 คน ทั่วประเทศ โดยกำหนดค่าความน่าเชื่อถือที่ 95.0

โดยจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี พบว่า นายกฯ ทำงานได้ดี เพราะเกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ พูดจริงทำจริง ซื่อสัตว์สุจริต และบางส่วนก็มองว่าบ้านเมืองสงบวุขดี

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

โดย ร้อยละ 35.60 ให้ความเห็นว่า นายกทำงานได้ค่อนข้างดี เนื่องจากบริหารการจัดการโควิดได้เป็นอย่างดี แก้ปัญหาเรื่องความสงบได้ ดูแลบ้านเมืองได้ดี

ร้อยละ 27.44 มองว่า นายกฯ ทำงานได้ค่อนข้างไม่ดี เพราะยังมีจุดบกพร่อง แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด การบริหารและตัดสินใจทำได้ไม่ดี มีความล่าช้า แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ร้อยละ 20.48 มองว่า นายกฯ ทำงานได้ไม่ดีเลย เพราะการบริหารประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ บริหารประเทศไม่ดี ไม่ใส่ใจประชาชน และ ร้อยละ 0.56 ไม่แสดงความคิดเห็น