เซเว่นฯกับการลดใช้ถุง!!! คนขายต้องเตรียมการ ไม่ใช่ผลักภาระคนซื้อ???

0

หลังงดถุงพลาสติกของร้านค้าปลีกก็เกิดกระแสต่างๆมากมาย รวมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายว่าได้เตรียมการไว้รองรับหรือไม่???

ทำให้ศรีสุวรรณ จรรยา มองว่าเป็นการเอาเปรียบและละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอย่างร้ายแรง

ห้างและร้านสะดวกซื้อ จะฉวยโอกาสลดต้นทุนไม่แจกถุงพลาสติกให้ลูกค้า โดยไม่จัดเตรียมภาชนะอื่นมาให้แทน

เป็นการผลักภาระให้ผู้บริโภคเตรียมภาชนะใส่สินค้าเอง ห้างและร้านสะดวกซื้อต้องจัดหาให้จึงจะชอบด้วยกฎหมาย

ยื่นคำร้อง สคบ.ใช้อำนาจตาม ม.4 ประกอบ ม.10(1)(9) ของพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522 กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

มาตรา 61 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัยด้านความเป็นธรรมในการทำสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

25 ต.ค. 2561 พบว่า 7-11 ของฟิลิปปินส์ ใช้ถุงกระดาษ แทนถุงพลาสติก  บริการลูกค้าไม่ผลักภาระให้ลูกค้า และเพื่อลดต้นทุน

นั่นคือเซเว่นฯในประเทศเพื่อนบ้าน แต่สำหรับประเทศไทยยังไม่ได้ทำเพื่อผู้บริโภคจนทำให้ต้องมีการร้องสคบ.

13 พ.ค. 2562 ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เผยเปิดสาขาเพิ่มอีกอย่างน้อย 700 สาขา งบประมาณ 3.8-4 พันล้าน

ต่อจากปีก่อนที่เปิดเพิ่ม 720 สาขา ทำสิ้นปีที่ผ่านมา เซเว่นฯมีสาขา10,988 สาขา ตั้งเป้า 13,000 สาขาในปี 2564

ปีที่ผ่านมาร้านสะดวกซื้อในประเทศมี 17,205 สาขา เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 954 สาขา

โดยเซเว่นอีเลฟเว่นมีสาขามากเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนสาขา 10,988 สาขา คิดเป็น 64%

ปี 2562  ซีพี ออลล์ ตั้งเป้าเติบโตที่ 7% จากปีก่อนที่รายได้รวม 527,860 ล้านบาท กำไร 20,930 ล้าน

7 Eleven มีเกือบ 65,000 สาขาทั่วโลก ในเมืองไทยติดอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมี 20,033 สาขา ขณะที่ประเทศไทยมี 10,300 สาขา จะเห็นว่าจำนวนสาขาห่างกันเกือบครึ่ง

ปี 2561 ที่ผ่านมา 7 Eleven มีรายได้ 302,584 ล้านบาท กำไร 16,618 ล้านบาท

(https://marketeeronline.co/archives/67333)

ปี 2560 มี 10,268 สาขา สร้างรายได้ 278,751 ล้าน มีกำไรก่อนหักภาษี 78,235 ล้าน

1สาขาต่อ1วัน มีคนเข้าใช้ 1,184 คน ยอดใช้จ่ายต่อบิล 67บาท ทำรายได้1สาขาต่อ1วันได้ 79,786 บาท

ปี 2561 มี 10,988 สาขา สร้างรายได้ 308,843 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักภาษี 85,697 ล้าน

1สาขาต่อ1วัน มีคนเข้าใช้ 1,185 คน ยอดใช้จ่ายต่อบิล 69 บาท ทำรายได้ 1สาขาต่อ1วันได้ 81,788 บาท

(ที่มา รายงานผลดำเนินงานประจำปี2561 https://marketeeronline.co/archives/98068)

ปี 2562 ตามแผนจะเพิ่มอีก 700 สาขา ทำให้สิ้นปี 7-ELEVEN  จะมีถึง 11,688 สาขา พร้อมตั้งเป้าอีก 2 ปีจะมี13,000 สาขา

ซึ่งหากปี2562 ตามแผนเซเว่นฯจะมี 11,688 สาขา

1สาขามีคนเข้าเฉลี่ยวันละ 1,100 ราย

ถ้าใช้ถุงคนละใบ เฉลี่ยใช้ถุงวันละ 12.1 ล้านใบ

ค่าต้นทุนถุงใบละ 0.13 บาท

แบบนี้ทำ 7-11 ลดต้นทุนค่าถุงไปวันละ 1,573,000 ล้านบาท หาก 1 เดือนก็เท่ากับ 47,190,000 ล้านบาท ถ้า1ปี นั่นก็จะเท่ากับ 566,280,000 ล้านบาท

4 ม.ค.63 ซีพี ออล์ เปิดเผยข้อมูลสถิติลดใช้ถุงพลาสติกจากลูกค้าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ธันวาคม2561

นำร่องลดใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 998 ล้านใบ และจำนวนถุงพลาสติกที่ลดลงถูกเปลี่ยนเป็นยอดสมทบทุนรวมกว่า 134 ล้านบาท

มอบให้โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัด

กระนั้นการงดแจกถุงพลาสติกที่ไม่ได้เตรียมภาชนะอื่นใช้แทนให้ประชาชน ถูกตั้งข้อสังเกตุเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจห้างและร้านค้าสะดวกซื้อได้ลดต้นทุนถุงพลาสติกหรือไม่???

ทั้งบางรายฉวยโอกาสเรียกค่าภาชนะบรรจุสินค้าราคาที่สูงเกินควร โดยผู้บริโภคไม่สามารถปฏิเสธได้ เช่นนั้นจึงมองว่าเป็นหน้าที่ร้านค้าต้องเตรียมภาชนะอื่นให้ลูกค้าฟรี ไม่ใช่ขูดรีดเอากับลูกค้า และดูเหมือนภาครัฐก็เพิกเฉยเรื่องนี้ด้วย???