นิพนธ์ฟิต!ลุยแก้น้ำเสียคลองสำโรง สั่ง1เดือนรู้เรื่อง วางแผนแม่บทคลุมพื้นที่

0

จากที่ประชาชนได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาในเรื่องการใช้น้ำ ได้มีการช่วยเหลือจาก นิพนธ์ ซึ่งมีความห่วงคลองสำโรง สั่งเร่งแก้ไขปพร้อมรายงานในหนึ่งเดือน รวมถึงวางแผนแม่บท จัดวางระบบบำบัดน้ำเสียคลองวง รองรับการจัดตั้งศูนย์ราชการ

ล่าสุดวันนี้(5มิ.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เรียกเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดการน้ำเสียเข้าพบเพื่อปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในคลองสำโรงอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ รองโสภา ผู้จัดการสำนักงานตัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ และรักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลาเข้าพบ ณ บ้านพักเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมปรึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสำโรงอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง ในการที่จะหาแนวทางแก้ไข เพื่อฟื้นฟูคลองสำโรงให้มีความสะอาด มีศักยภาพในการระบายน้ำได้ดี ซึ่งจากการสำรวจพบว่าคลองมีปัญหาตื้นเขิน คันคลองบางช่วงมีระดับต่ำและมีผู้อาศัยริมคลองหนาแน่น ซึ่งส่งผลต่อการระบายน้ำ ทั้งยังมีขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนมากที่ถูกนำมาทิ้งลงคลอง จนทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำ มีสีดำ เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น

“ได้มอบหมายให้นายนรินทร์ รองโสภา ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ และรักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลาเข้าพบ และมอบนโยบายที่มีข้อกังวลมานานเกี่ยวกับน้ำเน่าเสียในคลองสำโรง ซึ่งได้มอบเป็นการบ้านในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลองสำโรงให้ได้ เพราะนับเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน โดยต้องหาแนวทางแก้ไข และนำความคืบหน้าแนวทางของการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง มาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน”

นอกจากนี้นายนิพนธ์ ยังได้ฝากให้เป็นการบ้านอีกเรื่องคือ ในเรื่องของคลองวง ซึ่งทาง อจน.ได้มีแผนในการที่จะก่อสร้างบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก โดยได้ให้คำแนะนำ อจน.ไปวางแผนแม่บทศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดเพื่อเตรียมรองรับศูนย์ราชการที่จะย้ายไปตั้งอยู่ตำบลพะวง โดยทางอจน.ได้รับเรื่องเอาไว้เพื่อที่จะนำไปศึกษาแนวทางเพิ่มเติมถึงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ขณะที่นายนรินทร์ กล่าวด้วยว่าตามความเป็นจริงทาง อจน.ได้มีการศึกษาไว้แล้ว แต่เนื่องจากคลองสำโรงมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งก็จะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้ง เพื่อที่จะให้ปัญหามันคลี่คลายลง ตั้งแต่เรื่องขาวบ้านที่รุกล้ำแนวคลองทั้งหมด ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้มากนัก แต่ก็จะดูในแนวทางอื่นเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้ปัญหาต่างๆลุล่วงโดยเร็วที่สุด