กปน.แจ้งด่วน รสชาติของน้ำประปาเปลี่ยน อย่าตกใจ!

0

การประปานครหลวง (กปน.) ได้ทำการแจ้งประชาชนถึงรสชาติน้ำประปาที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูง แต่ยังสะอาด ดื่มได้เหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ทางด้านของ นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการ ประปานครหลวง (กปน.) ได้ทำการเปิดเผยหลังจากที่มีประชาชนจำนวนมาก แจ้งว่าน้ำประปามีรสชาติที่แปลกไปจากเดิม

โดยทางด้านของ กปน. ได้เปิดเผยว่าที่น้ำประปามีรสชาติแปลกไป ในบางพื้นที่นั้น เกิดจากการที่น้ำทะเลหนุนสูงเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา โดยได้ย้ำชัดว่าแม้รสชาติจะเปลี่ยนไป แต่ยังคงสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เหมือนเดิม

ซึ่งยังได้กล่าวต่ออีกด้วยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 4-8 มิ.ย.63 นี้ ทางด้านของ กรมชลประทาน และ กปน. กระแทกลิ่มความเค็ม เพื่อลดการรุกล้ำของน้ำเค็ม เพื่อทำให้น้ำกลับมาอยู่ในระดับปกติ รวมถึงรสชาติให้กลับมาเหมือนเดิม

สุดท้ายยังได้ย้ำต่อว่า ขอให้ประชาชนอย่าตกใจ ในรสชาติน้ำที่เปลี่ยนไป เพราะ ความสัอาดยังคงเหมือนเดิม