พล.อ.สมเจตน์ เตือนสติ “ธนาธร” อย่าขาดจิตสำนึก ใช้ความมั่นคงเป็นเครื่องมือต่อรอง เพื่อประโยชน์ตน

0

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่า

ขณะนี้ธนาธร กำลังนำความแค้นส่วนตัว จากการถูกวินิจฉัยให้พ้นสภาพ ด้วยการขาดคุณสมบัติของการเป็น ส.ส.มาต่อสู้เพื่อหาความชอบธรรมให้แก่ตน โดยเลือกประเด็น ที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำลายความมั่นคงของชาติทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินสาย ให้ข้อมูลบิดเบือนโจมตีประเทศชาติให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในสายตาต่างชาติ การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

ซึ่งเป็นการทำลายจิตสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกผู้ชายชาวไทย ที่มีต่อประเทศชาติ หรือ การสร้างความรู้สึกถึงความแปลกแยก ให้เกิดขึ้นในกลุ่มชาติพันธุ์ต่อแผ่นดินเกิด ซึ่งทุกประเด็นของความมั่นคง ที่ธนาธรยกขึ้นมาหาเสียง กว่าที่ผู้ที่รับผิดชอบในอดีตทั้งพลเรือน ตำรวจและทหาร จะสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคงให้แก่ประเทศชาติได้นั้น เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่ง ต้องเสียสละแม้กระทั่งชีวิตและร่างกาย แต่กำลังจะถูกธนาธรทำลายไป ด้วยเพียงลมปากที่ใช้หาเสียงเพื่อประโยชน์แห่งตน แต่ขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อแผ่นดิน

จึงอยากฝากความเห็นเพื่อเตือนสติ ถึงธนาธร ว่าการดำเนินงานทางการเมืองนั้น ต้องมุ่งสร้างประโยชน์สุข ให้เกิดต่อประเทศชาติและประชาชน อย่ามุ่งเอาชนะโดยใช้ความมั่นคงของชาติเป็นเครื่องมือต่อรอง เพื่อประโยชน์แห่งตน อย่างขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบเช่นนี้