ด่วน! เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นอัตราทั่วประเทศ เผยตำแหน่งตลาดต้องการตัว

0
โควิด-19,โควิด19,รับสมัครงาน 5.5 หมื่นอัตรา,เผยตำแหน่งงาน,งานว่าง 5.5 หมื่นอัตรา,นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล,หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล,ตำแหน่งงานว่าง 5.5 หมื่นอัตรา,

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 5.5 หมื่นอัตราทั่วประเทศ โดยเผยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก ที่ตลาดต้องการ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19

กรมการจัดหางาน แจ้งว่า ขณะนี้ตลาดงานกำลังต้องการคนเป็นจำนวนมาก แม้จะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 แต่ในหลายองค์กร ภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อ โดยมีตำแหน่งงานว่างที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ถึง 55,093 อัตรา ทั่วประเทศ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบัน  โดยได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเฝ้าติดตาม พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับปัญหาการว่างงานของผู้ประกันตน  ผู้จบการศึกษาใหม่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างขององค์กรของภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน) – ขายของหน้าร้าน
  2. แรงงานด้านการผลิต
  3. ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่น ๆ
  4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ
  5. พนักงานบัญชี

ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี

ผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษา ติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)/ เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ “เสิร์ฟงานด่วน” และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2

เปิดรับสมัครงาน 5.5 หมื่นตำแหน่ง ทั่วประเทศ#ไทยคู่ฟ้า…

Posted by ไทยคู่ฟ้า on Tuesday, June 2, 2020

ขอมูลจาก : กรมการจัดหางาน , ไทยคู่ฟ้า