ไทยซัมมิทลดพนง. เปิดสมัครใจลาออก! พบแม่ธนาธรรวย3.2หมื่นล้านติด50เศรษฐีไทย

0

จากที่มีรายงานระบุว่า กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประกาศเปิดโครงการสมัครใจลาออก จ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท

ทั้งนี้รวมทั้ง เงินช่วยเหลือพิเศษ รวมสูงสุด 550 วัน หรือ 18.3 เดือน โดยตามที่บริษัทฯ มีนโยนายในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานด้วยกลยุทธ์การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะในการทำงนที่สามารถแข่งขันได้

ภายใต้สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องมีการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีความพยายามในการบริหารจัดการอัตราสัดส่วนพนักงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคนในหน่วยงาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการผลิตเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตามเป้าหมายและแผนงานขององค์กร บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำโครงการสมัครใจลาออก เพื่อเป็นการปรับสมดุลจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตความต้องการของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำาหนดการโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. – 16 มิ.ย. 2563 พิจารณาภายในวันที่ 18 มิ.ย. และวันทำงานวันสุดท้าย ไม่เกินวันที่ 20 มิ.ย. โดยคุณสมบัติผู้สมัครเป็นพนักงานประจำทุกระดับของกลุ่มบริษัท

สำหรับ สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธาน บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด หรือ ไทยซัมมิท กรุ๊ปส์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย และเป็นมารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

อย่างไรก็ตามจากการจัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563 โดย Forbes อันดับ 1 ยังคงเป็นของ “พี่น้องตระกูลเจียรวนนท์” แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีทรัพย์สิน 2.73 หมื่นล้านเหรียญ หรือคิดเป็นมูลค่า 8.92 แสนล้านบาท ขณะที่ อันดับ 28 “สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ” มีทรัพย์สิน 980 ล้านเหรียญ หรือ 3.2 หมื่นล้านบาท