เช็กด่วน! ผู้ถือบัตรคนจน ได้เงินช่วยเหลือ 7 รอบ เดือน มิ.ย.63

0

เช็กเลย สำหรับเงินเข้าบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่หลายๆท่านกำลังรอคอยกันอยู่ ซึ่งในรอบเดือนมิถุนายน 63 นี้ มีเงินเข้าช่วยเหลือรวมแล้ว 7 รายการดังต่อไปนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

– เงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 200-300 บาท

ผู้ที่ได้รับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

– ค่าเดินทาง รถโยสารสาธารณะ ซึ่งแบ่งเป็น รถไฟฟ้า รถไฟ รถเมล์ รถบขส. จำนวน 500 บาท/คน

ผู้ที่ได้รับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

– เงินค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3เดือน

ผู้ที่ได้รับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

– เงินผู้สูงอายุ จำนวน 50-100 บาท

ผู้ที่ได้รับ ผู้ที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับ 100 บาท ผู้ที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี ได้รับ 50 บาท

– คืนเงินภาษี 5% 5-100 บาท

ผู้ที่ได้รับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

– เงินช่วยค่าน้ำ 100 บาท/หนึ่งครัวเรือน

ผู้ที่ได้รับ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

– เงินช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาท/หนึ่งครัวเรือน

ผู้ที่ได้รับ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด