โอกาสคนซื้อบ้าน วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นานถึง 2 ปีแรก

0
โควิด-19,โควิด19,ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ธอส.,โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน,1.99%,

โอกาสคนซื้อบ้าน “โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน” วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นานถึง 2 ปีแรก ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30 ธ.ค.นี้

มาแล้ว “โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน” อีกหนึ่งมาตรการสนับสนุนสำหรับคนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจัดทำขึ้น (วงเงิน 20,000 ล้านบาท) ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

รายละเอียดวงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน เพื่อซื้อ (ครอบคลุมทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง) ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นานถึง 2 ปีแรก เช่น กรณีกู้ 1 ล้านบาท จะผ่อนชำระ 2 ปีแรกเพียง 3,300 บาทต่อเดือน เท่านั้น นอกจากนี้ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ และให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 ธ.ค. 63 ติดต่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000

โอกาสคนซื้อบ้าน ปล่อยกู้คนได้สิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน” #ไทยคู่ฟ้า มาแล้ว🏦 "โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน"…

Posted by ไทยคู่ฟ้า on Sunday, May 31, 2020

ข้อมูลจาก : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ,ไทยคู่ฟ้า