“อุบาทว์…ชาติเปรต”

0

“อุบาทว์…ชาติเปรต”

รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา นักวิชาการสถาบันทิศทางไทย

 

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

อุบาทว์ เป็นคำวิเศษณ์ ในความหมายทั่วไปในพจนานุกรม หมายถึง อัปรีย์, เลวทราม, ไม่เป็นมงคล

เปรต เป็นคำนาม ในความหมายทั่วไปในพจนานุกรม หมายถึง สัตว์พวกหนึ่งที่เกิดในอบายภูมิ, ผีเลวจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิดอาจมีรูปร่างสูงโย่งเท่าต้นตาลผอมโซเห็นซี่โครง คอยาว ตา และจมูกกลวงโบ๋ปากเท่ารูเข็ม มือเท่าใบตาล กินเลือด และหนองเป็นอาหาร หรือ คำที่เป็นเชิงด่าซึ่งเป็นคำด่าคนที่อยากได้โชคลาภของผู้อื่น

แต่ในภาษาท้องถิ่นภาคใต้เมื่อพิจารณาคำ 2 คำนี้ก็จะมีความหมายถึงคนที่ไม่ดีเหมือนกัน เมื่อนำมาใช้ว่าหรือก่นด่ากับผู้อื่น โดยคำว่า “เปรต” จะมีความของคนที่ชั่วอยู่ในระดับที่น้อยกว่าคนที่ถูกกล่าวว่า “อุบาทว์” เพราะคำว่าอุบาทว์นั้นจะเป็นการใช้กับคนที่กระทำสิ่งที่ชั่วมากกว่าทั่วไป แต่ก็ยังไม่เท่ากับคนที่ทำชั่วจนไม่สามารถจะให้อภัยได้เลย ซึ่งจะใช้คำที่รวมกันระหว่าง 2 คำดังกล่าวเพื่อแสดงถึงระดับของความชั่วที่อยู่ในระดับสูงสุดว่า  “อุบาทว์ชาติเปรต”

ขณะนี้มีการบ่อนทำลายชาติ และจุดชนวนความขัดแย้งให้เกิดขึ้นภายในชาติที่เกิดขึ้นในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายถึง “ลัทธิชังชาติ” อยู่ในปัจจุบัน  ว่าเป็นการกระทำให้เกิดความเสียหายต่อชาติในกรณีที่สำคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย

1) พยายามจาบจ้วงเบื้องสูง

2) ไม่ส่งเสริมศาสนา

3) ดูแคลนรากเหง้าวัฒนธรรม ประเพณี

4) ประจานประเทศต่อต่างชาติหรือนำต่างชาติเข้ามาร่วมประจานชาติตน

5) ทำลายความเชื่อมั่นและไม่ยอมรับคำตัดสินของศาล (นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อ้างใน เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์, 26 พฤศจิกายน 2562)

การกระทำของคนหลากหลายกลุ่มที่แสดงให้เห็น เริ่มประจักษ์มากขึ้น และมีบางประการนอกเหนือจากที่เกินไปกว่าลัทธิชังชาติ ดังที่ นพ.วรงค์ กว่าวไว้ คือ การมีกลุ่มคนบางกลุ่มไปกล่าวหารัฐสภาว่าได้จัดทำสถานที่สำหรับปฏิบัติกิจทางศาสนาของศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาของคนส่วนใหญ่อยู่ในทุกชั้นของสถานที่ดังกล่าว (ผู้จัดการออนไลน์, 23 ธันวาคม 2562) หรือการออกมานำเสนอข้อมูลในทางที่เสียหายต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร แสดงถึงถ้อยคำถามต่อการตัดสินคดีของคนที่อยู่ในฝ่ายบริหารโดยเลือกเฉพาะกรณีบางกรณีและใช้คำว่า เป็นธรรมหรือไม่ เพื่อสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนต่อฝ่ายตุลาการของชาติ (สยามรัฐออนไลน์, 24 ธันวาคม 2562)

ขณะนี้มีกลุ่มคนที่พยายามดำเนินการ 4 ประการหลัก อันจะสร้างความแตกแยกวุ่นวายให้เกิดขึ้นในชาติของตนเอง คือ

ยุ… ประชา ชังชาติ

ยุ… ระหว่างศาสนิก ขัดแย้ง

ยุ… เคลือบแคลง ดูหมิ่น ศาล

ยุ… ต่อต้าน สถาบันศูนย์รวมใจ

 

นับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มีการกระทำมาอย่างต่อเนื่อง ปรากฏภาพที่ชัดขึ้นในปัจจุบัน จนไม่ต้องเคลือบแคลง หรือลังเล สงสัยเลยว่าจะมีอยู่จริงหรือไม่ หรือพวกเขาเหล่านั้นจะตั้งใจทำหรือไม่ สาธารณชนสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนแล้วในบัดนี้ และคนที่กระทำการนี้ นับเป็นการทำลายรากเหง้าของตนเอง มุ่งสร้างความแตกแยก ความระส่ำระสายให้เกิดกับพื้นแผ่นดินแห่งมาตุภูมิ หรือจะต้องใช้คำของภาษาใต้ที่บ่งบอกระดับของความไม่ดีในขั้นสูงสุดกับพวกเขาเหล่านั้นว่า

“อุบาทว์…ชาติเปรต” ???