ภูเก็ตเฮ!ส่ง2ผู้ป่วยสุดท้ายรพ.สนามกลับบ้าน ขอบคุณหมอ-พยาบาลเสียสละ

0

จากที่วันนี้ (30 พ.ค.63) แพทย์หญิงบุษยา สันติศานติ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตที่รักษาหายจากการติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้านแล้วนั้น

ทั้งนี้แพทย์หญิงบุษยา สันติศานติ์ แพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามภูเก็ต กล่าวว่า เป็นครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ตที่มีการตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติให้มีการใช้หอประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ จัดทำเป็นโรงบาลสนาม แห่งที่ 1 ซึ่งเป็นการวางแผนที่ดี และได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคประชาชนและภาครัฐสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดี

“ทำให้การทำงานของโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ตเป็นไปได้ด้วยดีและราบรื่น โดยการตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้วางเป้าหมายเพื่อให้คนไข้มีความปลอดภัย บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัย จึงมีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย อย่างมีศักยภาพให้มีความพร้อม ทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีอุปสรรค บวกกับความพร้อมของบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ที่มาด้วยใจ มีความเสียสละ

แม้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงแต่ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี ซึ่งมีผู้ที่มารักษา จำนวน 2 ราย มีอาการหนักและต้องส่งกลับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แต่ก็สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยจนหาย และส่งผู้ป่วยที่หายกลับบ้านในที่สุด

มาถึงวันนี้ในนามของบุคลากรทางการแพทย์ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนามเป็นอย่างดีและขอให้ประชาชนดูแลตัวเองในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ทุกคนจะต้องสวมแมสเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆเพื่อให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโรคโควิด 19

ด้านผู้รักษาหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นเพศหญิงอายุ 58 ปีชาวอำเภอถลาง กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลรักษาเป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่โรงพยาบาลสนามภูเก็ต ตลอดระยะเวลาของการรักษาได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่น ดีใจที่วันนี้ได้กลับบ้านและจะปฏิบัติ ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดคือ การสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยขอฝากถึง พี่น้องประชาชนก่อให้ดูแลรักษาตนเองและหากมีอาการป่วยขอให้รีบพบแพทย์และต้องบอกความจริงกับแพทย์เพื่อทำการรักษาจะได้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 1 ได้รับผู้ป่วยเข้าทำการรักษาจำนวน 121 รายส่งกลับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากมีอาการเปลี่ยนแปลง 2 รายหลังจากรักษาอาการดีได้ส่งกลับมายังโรงพยาบาลสนามเพื่อกักตัวต่อ 1 ราย

โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ตามแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่กรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อดูแลควบคุมการระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ทำให้มีสถานที่รองรับกับกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวปัจจุบันผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกรายและยังไม่มีอุบัติเหตุการในการนอนโรงพยาบาลซ้ำ

ทั้งนี้หลังจากโดยหลังจากนี้ จังหวัดภูเก็ต กำหนดปิดโรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 1เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ประจำปฏิบัติหน้าที่ ณ สังกัดของตนเองแต่จะยังคงเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง ที่นอน และเครื่องใช้ต่างๆ เอาไว้ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19จะเข้าสู่สภาวะปกติ

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต