ดร.รองเลขาฯพรรคก้าวไกลมั่ว!ยืมใช้คงรูปคือศัพท์ใหม่ช่วยบิ๊กป้อม พบอยู่ในกม.แพ่งฯนานแล้ว

0

จากที่มีรายงานในโลกโซเชียลฯแชร์หนังสือที่อ้างกันว่าเป็นของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำถึง เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ แกนนำพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมานั้น

โดยระบุข้อความว่า หลังยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฐานไม่แจ้งหนี้สินในมูลค่านาฬิกาหรูที่มาจากการยืม เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่ระบุว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เป็นเจ้าของนาฬิกาตามที่ปรากฏเป็นข่าวและได้ให้ พล.อ.ประวิตร ยืมใช้ในโอกาสต่างๆ และ พล.อ.ประวิตร ได้คืนนาฬิกาให้กับนายปัฐวาท เมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว

“การยืมใช้ดังกล่าวเป็นการยืมใช้คงรูป และการยืมใช้คงรูปแม้เป็นหนี้ แต่มิใช่หนี้สินตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ต้องแสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะตามคำอธิบายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินท้ายแบบรายการหนี้สินล้วนหมายถึงหนี้สินที่เป็นเงินตราเท่านั้น

มิใช่เป็นการยืมใช้สอยได้เปล่าและมีการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ยืม ดังนั้น พล.อ.ประวิตร จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาดังกล่าวเป็นหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน”

ทั้งนี้รายงานที่เผยแพร่ระบุอีกว่า เป็นหนังสือที่ลงนามโดย นายสุกิจ บุญไชย ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เมื่อเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ออกมาทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมาย และหนึ่งในนั้นคือมาจากนักการเมือง ซึ่งเป็นส.ส.พรรคก้าวไกล คือ ดร.สุรเชษฐ์ ปวีณวงศ์วุฒิ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยแนบเอกสารที่เป็นหนังสือดังกล่าวลงในทวิตเตอร์ ซึ่งข้อความที่รองเลขาฯพรรคก้าวไกลโพสต์ระบุว่า

สำหรับผู้มีอำนาจนอกระบบหนุนหลัง อย่าว่าแต่ “หานาฬิกาไม่เจอ” เลย แม้ต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่ หรือ บัญญัติศัพท์ใหม่ ก็ช่วยกันได้ # ยืมใช้คงรูป  # ThailandOnly

อย่างไรก็ตามทีมข่าวปอกเปลือกนิวส์ ได้ตรวจสอบคำว่า ยืมใช้คงรูป ว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ หรือเป็นการบัญญัติศัพท์ตามที่รองเลขาฯพรรคก้าวไกลกล่าวอ้างหรือไม่ก็พบว่า

คำว่า “ยืมใช้คงรูป” มีอยู่ในกฏหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ลักษณะ 9 ยืม หมวด 1 ยืมใช้คงรูป

มาตรา 640  อันว่ายืมใช้คงรูป นั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ยืม ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่าและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้น เมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว

มาตรา 641 การให้ยืมใช้คงรูปนั้น ท่านว่าย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้ยืม”(https://www.drthawip.com/civilandcommercialcode/092)

ที่มา : ทวิตเตอร์สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ – Surachet Pravinvongvuth@pravinvongvuth

(https://twitter.com/pravinvongvuth/status/1266423714960138240)