นายกฯขอบคุณคนไทยร่วมสู้!ถึงเวทีถ้อยแถลงโควิดนิวยอร์ก

0

จากเมื่อ28 พ.ค.63 เวลา 10.17 น. (เวลาท้องถิ่น นครนิวยอร์ก ซึ่งตรงกับเวลา 21.17 น. ของไทย) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรมการเงินเพื่อการพัฒนาในยุคโควิด

ทั้งนี้กำหนดการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับถ้อยแถลง ในกิจกรรม High-Level Event on Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond เป็นไปตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรีแคนาดา นายกรัฐมนตรีจาไมกา และ เลขาธิการสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงค่ำ

โดยนายกรัฐมนตรี ใช้โอกาสนี้ แสดงให้ต่างชาติเห็นถึงศักยภาพที่เข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย ในการดูแล และ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. รวมไปถึงการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามแนวทางปรกติใหม่ หรือ new normal ด้วย

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

นอกจากนี้รายงานยังเปิดเผยอีกว่า สำหรับเนื้อหาของคำกล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรม High-Level Event on Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond(การเงินเพื่อการพัฒนาในยุคโควิด-19) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ บันทึกเทปไว้ เพื่อเผยแพร่ที่ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่จัดประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเทปถ้อยแถลงดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 3 นาที

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงความร่วมมือว่า โลกจะต้องปรับตัวต่อ new normal และถึงเวลาแล้วที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันทั้งเรื่องความมั่นคงทางสุขภาพ และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งนายกฯเสนอ 3 ประเด็นที่สำคัญต่อการฟื้นตัวจากวิกฤติครั้งนี้ ประกอบคือ 1.การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม ให้มีสาธารณสุขที่เข้มแข็งและมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า

2.เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต้องยึดมั่นในระบบการค้า พหุภาคี ที่เปิดกว้างเพื่ออำนวยให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศเดินหน้าต่อไป และจะต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่หยุดชะงักไป โดยจะต้องมีการฟื้นฟูปรับเปลี่ยนธุรกิจ เพื่อฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้และให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน ในการสร้างชุมชนและเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และหวังว่าทางองค์การระหว่างประเทศ จะมีเป็นปัจจัยรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจและการเงิน

และ3.วิกฤตินี้เป็นจะเป็นโอกาสวางแผนฟื้นตัวเศรษกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นการรองรับแนวทางปกติใหม่หรือ new normal เป็นการดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าการลดภาวะโลกร้อน กำจัดขยะในทะเล โดยมาตรการนี้จะได้ผลต้องได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากประชาชน

“ในส่วนประเทศไทยเอง ขอบคุณพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างดียิ่ง รัฐบาลได้สื่อสารทำความเข้าใจทุกวัน เพื่อวางมาตรการเตรียมรับมือกับวิกฤตินี้ สุดท้ายนายกฯขอบคุณนายกฯแคนดานา นายกฯจาไมกา และเลขาธิการสหประชาชาติที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อที่เราจะได้มาหาทางร่วมกันในการรับมือและส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวจากโควิด-19 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”