กระทรวงวัฒนธรรม ประกวดภาพถ่ายภายใต้ ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,818,000 บาท

0

บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด,โควิด-19,โควิด19,กระทรวงวัฒนธรรม,ผลงานประกวดภาพถ่าย ภายใต้,

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไ​ทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ เชิญผู้สนใจส่งภาพผลงานประกวดภาพถ่าย ภายใต้ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ในรูปแบบเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ ภายใต้วิกฤตการปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตในมุมมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำรงชีวิต ฯลฯ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,818,000 บาท

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้ ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,818,000 บาท

รายละเอียด กติกา และส่งภาพ : www.RPST.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-209-3755 , 097-250-0058

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม