ภูมิธรรมนำ30คนถกตั้งกลุ่ม! ประกาศเปลี่ยนสังคม ประเดิมเลิกพรก.ฉุกเฉิน

0

จากที่วันนี้(27 พ.ค.63) ภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยอมรับถึงการพูดคุยอดีตนักการเมืองเพื่อตั้งกลุ่ม ส่วนจะเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ยังไม่รีบ พร้อมคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมด้วย

ทั้งนี้ข้อความทั้งหมดที่นายภูมิธรรม โพสต์ไว้มีดังนี้ อดีตไทยรักไทย ร่วมกลุ่มคนหลากหลายอาชีพประชุมนัดแรก…ถกหาทางออกประเทศ เมื่อวานนี้(26พ.ค.) พวกเราทั้ง 4 คน อันประกอบด้วยคุณพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล , นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช , นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และภูมิธรรม เวชยชัย ซึ่งเคยทำงานการเมืองร่วมอุดมการณ์เดียวกันมา และยังคงมีความห่วงใยในปัญหาของบ้านเมือง ได้มีโอกาส พบปะและพูดคุยกับเพื่อนๆ จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ หลากหลายประสบการณ์ และหลากหลายวัย อาทิ นักธุรกิจ นักเขียน

กลุ่มผู้ทำงานด้านสตาร์ทอัพ / ด้านไอที /นักวิชาการ /สื่อมวลชน /ตัวแทนเยาวชน คนรุ่นใหม่ รวมทั้งกลุ่มบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในแวดวง การเมือง เศรษฐกิจและ สังคม ประมาณกว่า 30 คน ที่สำนักงาน แห่งหนึ่งย่านถนนพระราม9

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นการพบปะร่วมกันครั้งแรก หลังจากที่ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความเห็นกันเป็นรายบุคคล มาช่วงระยะเวลาหนึ่งพวกเราเห็นตรงกันว่า บรรยากาศของบ้านเมืองในปัจจุบันต่างสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ ในสังคม ที่คับข้องใจและเป็นกังวลกับอนาคตทั้งของตนเองและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

ตลอดเวลากว่า 3 ชั่วโมง ที่ประชุมสรุปความเห็นร่วมกันว่า เรื่องการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ยังไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ที่จะพิจารณาในขณะนี้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ การมุ่งให้ความสำคัญ กับการนำเสนอแนวคิด ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ที่สะท้อนทางเลือกและทางรอดของสังคมไทย โดยคาดว่าจะมีการหารือกันต่อในครั้งหน้า เกี่ยวกับ กรอบการทำงานร่วมกัน 3 ระยะ คือ ระยะสั้นควรมีการนำเสนอให้ สังคมได้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบอย่างรุนแรงที่ทำให้เศรษฐกิจยากต่อการฟื้นตัว หากยังยืนยันที่จะคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินเอาไว้ และที่ยิ่งน่ากังวลมากขึ้นคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับกรอบการทำงานระยะกลาง คือ ในช่วงเวลา 150 วันนับจากนี้ ที่ประชุมคาดการณ์ตรงกันว่า วิกฤติเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มรุนแรง อย่างมาก และจะส่งผลกระทบโดยตรงแก่ประชาชนในประเทศ ทางกลุ่มน่าจะมีการนำเสนอ ทางเลือกให้สังคม. เนื่องจากวิกฤติการณ์ประเทศในอีก 150 วันข้างหน้านั้น มีระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจลูกใหญ่ที่รออยู่ และมาตรการต่างๆที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ในขณะนี้ ไม่สามารถช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบออกจากห้องICU ได้เลย

ส่วนกรอบการทำงานระยะยาว … ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า หากสังคมไทย ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มีความเป็นประชาธิปไตย และให้มีหลักประกันที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม และ การมีกลไกตรวจสอบให้เกิดสมดุลย์ในการพัฒนาประเทศ … ตัวรัฐธรรมนูญเองคือปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขัดขวาง การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างหนักกับประเทศในอนาคต

ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ปัจจุบัน สังคมไทย เกิดความอับจนและตกต่ำอย่างหนักทางด้านสติปัญญา ในการแสวงหาทางออกให้สังคม และโหยหา การเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาสังคม ให้มีอนาคตเกิดขึ้นแก่ ทุกคน จึงคาดหวังให้การรวมกันของพวกเราสามารถขยายตัวเติบใหญ่ขึ้น และสามารถพัฒนา ไปเป็นกลไกหรือองคาพยพในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีกว่า และการพูดคุยกันครั้งหน้าผมคิดว่าเราน่าจะมีความชัดเจนเรื่องชื่อกลุ่ม รวมทั้ง การสื่อสารความคิดของกลุ่มต่อสาธารณะ ซึ่งคาดว่าคงจะมีกลุ่มบุคคลที่จะมาร่วมคิดร่วมคุยในแวดวงที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

มีประโยคหนึ่งในการประชุมของตัวแทนเยาวชนที่บอกว่า”คนรุ่นใหม่ในวันนี้ถูกทำลายความหวังและความฝันโดยคนรุ่นเก่า เพราะบริบทสังคมไทยวันนี้ไม่เอื้อให้เห็นอนาคตของศตวรรษที่21 แต่พาพวกเรากลับไปสู่โลกของอดีต” ทำให้ผมคิดว่าพวกเรายิ่งต้องช่วยกันฝ่าวิกฤติใหญ่ครั้งนี้ไปให้ได้เพื่ออนาคตของประเทศและลูกหลานในวันข้างหน้า

ที่มา : เฟซบุ๊ก Phumtham Wechayachai