หมอทวีศิลป์ตอบชัด ! ทำไมคงใช้พรก.ฉุกเฉินไม่ใช้พรบ.โรคติดต่อ

0

จากที่วันนี้(26 พ.ค.63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ทั้งหมดอยู่ใน State Quarantine นั้น

ทั้งนี้โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ยังแถลงถึงเหตุผลที่ยังไม่ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ มาใช้ควบคุมโรคว่า ขอตอบในนามโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่จะมีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ มีการทำงานข้ามกระทรวง ต้องมีมาตรการควบคุมด่านต่างๆ เฝ้าสนามบิน การประชุมสั่งการก็ไม่สามารถทำได้ หรือทำได้ก็ไม่ดี ต่างจากตอนมีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่นำเอากฎหมาย 40 ฉบับมารวมไว้ทำให้เห็นการบูรณาการทำงานโดยมีศูนย์ต่างๆรับ ผิดชอบงานแต่ละด้าน

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ ยังกล่าวว่า ในส่วนของพ.ร.บ.โรคติดต่อ ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยกฎหมายตัวเดียว วิธีการจัดการควบคุมต้องจัดการให้ได้อย่างดี ต้องมีการรวบอำนาจ ตนต้องพูดอย่างนี้เพื่อให้สามารถคุมโรคได้โดยกลไกภาครัฐ จากเดิมต่างคนต่างทำ ดังนั้น ทุกวันนี้ทุกคนต้องมาทำตรงนี้ก่อน เพราะเป็นความสำคัญ

“เราอยู่ในช่วงนี้ ไม่ได้ต้องให้ใครได้เครดิตหรือความชอบธรรมอย่างเดียว เรื่องนี้ภาครัฐต้องเข้มข้น เอกชนต้องเข้มแข็ง ประชาชนร่วมมือ ประเทศไทยจะได้ไปต่อ เราถึงจะชนะการสู้โควิด-19” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ขณะที่มีความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านรวมทั้งบางฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ที่เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้พรก.ฉุกเฉิน ฯ และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 63 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊คแฟนเพจ “เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ก็ได้เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้านกรณีรัฐบาลประกาศต่ออายุ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ไปอีก 1 เดือน โดยให้เหตุผลว่า การต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยังเป็นอุปสรรคในการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน และจะนำรายชื่อทั้งหมดเข้ายื่นต่อรัฐบาลและผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่ 26 พ.ค. 2563

พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางและรุนแรง เป็นการใช้อำนาจที่คลุมเครือ ขาดการตรวจสอบ และมีการยกเว้นความรับผิดของเจ้าหน้าที่เอาไว้ รัฐจึงต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อย่างระมัดระวังและจำกัดเท่าที่จำเป็น ดังนั้นเมื่อขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากแล้ว

และการบังคับใช้กฎหมายปกติ เช่น พ.ร.บ.โรคติดต่อ และกฎหมายคนเข้าเมือง ก็ให้อำนาจกำหนดมาตรการที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะป้องกันและควบคุมโรคระบาดได้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตทำมาหากินและใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานได้”