กรมการขนส่งทางบก ย้ำ รถโดยสารสาธารณะต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน ตามนโยบาย Social Distancing

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร,โควิด-19,โควิด19,รถโดยสารสาธารณะต้องเว้นระยะนั่ง, Social Distancing,ตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้ขับรถผู้โดยสาร

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ รถโดยสารเว้นระยะห่างที่นั่ง พื้นที่ยืน สร้างความมั่นใจตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้ขับรถผู้โดยสารก่อนเดินทาง ป้องกันโควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยวันนี้ (24 พฤษภาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เช่น ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ สมุทรปราการ มุกดาหาร นครราชสีมา เชียงใหม่ บึงกาฬ ชัยภูมิ นครนายก บุรีรัมย์ นครสวรรค์ กระบี่ เชียงราย ยโสธร แพร่ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ พระนครศรีอยุธยา อำนาจเจริญ จันทบุรี นครนายก กาญจนบุรี ตราด สตูล ยโสธร นราธิวาส พิษณุโลก และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ กำชับมาตรการ Social distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ผู้โดยสารเดินทางข้ามจังหวัด ต้องลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร แบบ ต.8 คค ที่ web.dlt.go.th/t8/ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

ตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้ขับรถผู้โดยสารก่อนเดินทาง ป้องกันโควิด-19
ตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้ขับรถผู้โดยสารก่อนเดินทาง ป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้โดยสารสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584 ในส่วนของการให้บริการประชาชน ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศเป็นอย่างอื่นหลังจากนี้ แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ จึงได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมแนะนำให้ประชาชนให้บริการออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกเพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th หรือ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดที่ต้องมีการอบรม กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com เพื่อลดขั้นตอนการอบรมที่สำนักงานขนส่ง เมื่อมีประกาศเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ หลังจากนี้

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!! รถโดยสารเว้นระยะห่างที่นั่ง พื้นที่ยืน…

Posted by กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News on Sunday, May 24, 2020

ข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก