นาซ่าพบการระเบิดรูปแบบใหม่บนดวงอาทิตย์

0

นักดาราศาสตร์พบการระเบิดของสนามแม่เหล็กบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อน แม้ว่าทฤษฎีนี้จะถูกตั้งเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว แต่นี่เป็นการสังเกตพบโดยตรงครั้งแรก จากหอสังเกตการณ์พลังงานแสงอาทิตย์ของนาซ่า

หลักฐานคือ การระเบิดบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์นี้ได้เหวี่ยงวัตถุเป็นวงในโคโรนาของดวงอาทิตย์หรือชั้นบรรยากาศ วัสดุที่ระเบิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ prominence หลังจากที่ระเบิดแล้ว prominence ก็ตกกลับไปในดวงอาทิตย์ แต่ชนกับสนามแม่เหล็ก สิ่งนี้สร้างการระเบิดของสนามแม่เหล็กขึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน

ตามการสังเกตพฤติกรรมก่อนหน้านี้ที่เส้นของสนามแม่เหล็กจับและจัดเรียง ที่เรียกว่า magnetic reconnection แต่นี่เป็นครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์ได้เห็น reconnection เกิดจากการระเบิด การเข้าใจปรากฏการณ์นี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์มากขึ้นรวมถึงพยากรณ์สภาพอากาศในอวกาศ

พฤติกรรมใหม่นี้ได้รับการขนานนามว่า forced reconnection มันถูกกระตุ้นโดยการปะทุที่ทำให้เกิดพลาสมาหรือก๊าซที่ถูกกระตุ้นให้ถูกผลักไปพร้อมกับสนามแม่เหล็กและบังคับให้พวกมัน reconnection

ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ได้เห็น reconnection ที่เกิดขึ้นเองบนดวงอาทิตย์และโลก reconnection ที่เกิดขึ้นเองจะเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่พลาสมานำกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ

เส้นสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์นั้นมองไม่เห็น แต่พวกมันยังได้รับผลกระทบจากอนุภาคที่มีประจุความร้อนสูงของพลาสมาในบริเวณใกล้เคียง สำหรับการสังเกตนี้หอสังเกตการณ์พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดจำนวนพลาสมาในศูนย์ถึง 1.8 ถึง 3.6 ล้านองศาฟาเรนไฮต์

เป็นเวลาหลายปีที่นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามเข้าใจว่าทำไมโคโรนาของดวงอาทิตย์ถึงร้อนกว่าตัวมันเองถึงล้านองศา Parker Solar Probe ของนาซ่ากำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิด

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-s-sdo-sees-new-kind-of-magnetic-explosion-on-sun