ธ.ก.ส. เผย 5 สาเหตุไม่สามารถโอนเงินเกษตรกรได้ 1.5 แสนราย

0

มาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยา ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาไม่สามารถโอนเงินเกษตรกรได้จำนวน 1.5 แสนราย

(21 พ.ค. 63) ธ.ก.ส. เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบการโอนเงินในโครงการเยียวยาเกษตรกร เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า เกิดปัญหาไม่สามารถโอนเงินเกษตรกรได้จำนวน 1.5 แสนราย ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา สาเหตุดังนี้

  1. โอนเงินเยียวยาเกษตรกรไม่สำเร็จ เนื่องจากธนาคารอื่นที่ผู้ได้รับสิทธิ์แจ้งให้ ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชี ไม่ยืนยันกลับมาที่ ธ.ก.ส. ว่าเกษตรกรที่ได้สิทธิ์รับเงินเยียวยามีบัญชีกับธนาคารนั้นๆตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้กับธ.ก.ส.
  2. โอนไม่สำเร็จ เนื่องจากบัญชีถูกปิดไปแล้ว
  3. โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากบัญชีถูกอายัด
  4. โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากเลขที่บัญชีที่ให้ไม่ตรงกับชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร
  5. โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ไม่มีความเคลื่อนไหวเกินระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้

ด้าน ธ.ก.ส. เองเมื่อทราบปัญหา ได้ทำการจัดส่ง sms รวมถึงการโทรศัพท์แจ้งไปยังลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว แต่โอนเงินไม่สำเร็จแล้ว ทั้งนี้ขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาไปติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัญชีโดยตรงเท่านั้น โดยจะไม่มีการให้ไปทำธุกรรมทางการเงินที่ตู้ ATM หรือทางแอปพลิเคชั่นของ ธ.ก.ส. หรือให้แจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แต่อย่างใด

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสถานะ ได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวฐานเศรษฐกิจ